ORDIN nr. 257 din 26 aprilie 2023pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 28 aprilie 2023    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.710 din 26.04.2023 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 și 318 bis din 31 martie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) numărul de bolnavi tratați prin proceduri de dilatare percutană/an: 15.122;b) numărul de bolnavi tratați prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 1.343;c) numărul de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare cardiace/an: 6.680;d) numărul de bolnavi cu aritmii complexe tratați prin proceduri de ablație/an: 871;e) numărul de bolnavi tratați prin implantare de defibrilatoare interne/an: 789;f) numărul de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă/an: 259;g) numărul de bolnavi (adulți) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 5.284;h) numărul de bolnavi cu anevrisme aortice tratați prin tehnici hibride/an: 200;i) numărul de bolnavi cu stenoze aortice, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, tratați prin tehnici transcateter/an: 935;j) numărul de bolnavi cu insuficiență cardiacă în stadiul terminal tratați prin asistare mecanică a circulației pe termen lung/an: 3;k) numărul de bolnavi (copii) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 416;l) numărul de bolnavi tratați prin intervenții de chirurgie vasculară/an: 3.936;m) numărul de copii cu malformații cardiace congenitale tratați prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 142;n) numărul de adulți cu malformații cardiace congenitale tratați prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 99;2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav tratat prin dilatare percutană/an: 2.275 lei;b) cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 6.641 lei;c) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator cardiac/an: 3.474 lei;d) cost mediu/bolnav cu aritmii complexe tratat prin proceduri de ablație/an: 17.309 lei;e) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilator intern/an: 14.892 lei;f) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator de resincronizare cardiacă/an: 9.487 lei;g) cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 9.462 lei;h) cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride/an: 31.781 lei;i) cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabil sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter/an: 112.467 lei;j) cost mediu/bolnav cu insuficiență cardiacă în stadiul terminal tratat prin asistare mecanică a circulației pe termen lung/an: 588.593 lei;k) cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 10.896 lei;l) cost mediu/bolnav tratat prin intervenții de chirurgie vasculară/an: 818 lei;m) cost mediu/copil cu malformații cardiace congenitale tratat prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 8.094 lei;n) cost mediu/adult cu malformații cardiace congenitale tratat prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 10.085 lei.2. La capitolul IX titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)“ subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice pentru care se asigură tratamentul specific (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creștere și inhibitori de osteoclaste), în spital și în ambulatoriu/an: 153.998;b) număr de bolnavi cu terapie avansată CAR-T tratați/an: 9.3. La capitolul IX titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 2) „indicatori de eficiență“, litera a) va avea următorul cuprins:a) cost mediu/bolnav cu afecțiuni oncologice pentru care se asigură tratamentul specific (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creștere și inhibitori de osteoclaste), în spital și în ambulatoriu/an: 22.484 lei;4. La capitolul IX titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi tratați/an: 240;2) indicatori de eficiență:– cost mediu/bolnav tratat/an: 2.741 lei.5. La capitolul IX titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți“ subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute/an: 314;b) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare/an: 821;c) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH/an: 378;d) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară/an: 516;e) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare/an: 627;f) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic și/sau FISH/an: 82;g) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară/an: 338.6. La capitolul IX titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi“ subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu ortovoltaj/an: 189;b) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 2D/an: 185;c) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 3D/an: 3.723;d) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie IMRT/an: 22.791;e) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin brahiterapie/an: 1.834.7. La capitolul IX titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți“ subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom/an: 11;b) număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing/an: 10.8. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de implanturi cohleare și implanturi auditive de trunchi cerebral/an: 211;b) număr de proteze de ureche medie pasive/an: 150;c) număr de proteze auditive cu ancorare osoasă cu implant inactiv/an: 35;d) număr de proteze auditive cu ancorare osoasă cu componentă internă activă/an: 10;e) număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare și implanturi de trunchi cerebral: 109;f) număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă cu implant inactiv sau cu componentă internă activă: 31;2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/implant cohlear și de trunchi cerebral/an: 96.626 lei;b) cost mediu/proteză de ureche medie pasivă/an: 1.854 lei;c) cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă cu implant inactiv/an: 24.262 lei;d) cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă cu componentă internă activă/an: 44.336 lei;e) cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare sau implanturi de trunchi cerebral: 32.996 lei;f) cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă cu implant inactiv sau cu componentă internă activă: 22.591 lei.9. La capitolul IX titlul „Programul național de diabet zaharat“ subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu diabet evaluați prin dozarea hemoglobinei glicozilate HbA1c/an: 63.989;b) număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați/an: 1.121.651;c) număr de bolnavi automonitorizați/an: 300.005, din care:c.1) număr de copii automonitorizați/an: 4.884;c.2) număr de adulți cu diabet zaharat insulinotratați automonitorizați/an: 295.121;d) număr de bolnavi cu beneficiari de sisteme de monitorizare glicemică continuă/an: 1.670;e) număr de bolnavi beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă/an: 3.092;f) număr de bolnavi beneficiari de pompe de insulină/an: 309;g) număr de bolnavi beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină/an: 1.304;h) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei/an: 166;i) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei/an: 341;10. La capitolul IX titlul „Programul național de diabet zaharat“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 2) „indicatori de eficiență“, litera b) va avea următorul cuprins:b) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat/an: 1.810 lei;11. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al bolilor neurologice“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi cu scleroză multiplă tratați/an: 5.106;2) indicatori de eficiență:– cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat/an: 32.036 lei.12. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/ boală von Willebrand cu substituție profilactică continuă/an: 233;b) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/ boală von Willebrand cu substituție profilactică intermitentă/ de scurtă durată/an: 325;c) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/ boală von Willebrand cu tratament «on demand»/an: 577;d) număr de bolnavi cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung/an: 19;e) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă/an: 15;f) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor/an: 64;g) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu și fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice/an: 65;h) număr de bolnavi cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituție/an: 7;i) număr de bolnavi cu talasemie/an: 211;j) număr de bolnavi cu deficit congenital de factor VII/an: 10;k) număr de bolnavi cu trombastenia Glanzmann/an: 10;2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/ boală von Willebrand cu substituție profilactică continuă/an: 317.271 lei;b) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică intermitentă/de scurtă durată/an: 167.500 lei;c) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/ boală von Willebrand cu tratament «on demand»/an: 50.063 lei;d) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen lung/an: 755.242 lei;e) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă/an: 574.979 lei;f) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor/an: 165.045 lei;g) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu/fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice/an: 117.537 lei;h) cost mediu/bolnav cu hemofilie dobândită cu tratament de substituție/an: 296.720 lei;i) cost mediu/bolnav cu talasemie/an: 50.579 lei;j) cost mediu/bolnav cu deficit congenital de factor VII/an: 85.515,00 lei;k) cost mediu/bolnav cu trombastenia Glanzmann/an: 48.830,00 lei.Costurile medii reprezintă costurile medii/bolnav/an estimate la nivel național, costurile medii pentru fiecare bolnav fiind în concordanță cu schema terapeutică stabilită conform prevederilor protocolului terapeutic al hemofiliei A și B și al bolii von Willebrand aprobat prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare.13. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice/an: 285;b) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute - urgențe neurologice/an: 254;c) număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică/an: 767;d) număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă (medicamente)/an: 13;d.1) număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă (tije telescopice)/an: 10;e) număr de bolnavi cu boala Fabry/an: 45;f) număr de bolnavi cu boala Pompe/an: 11;g) număr de bolnavi cu tirozinemie/an: 3;h) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)/an: 17;i) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)/an: 7;j) număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală/an: 1;k) număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficiență primară/an: 217;l) număr de bolnavi cu HTAP/an: 545;m) număr de bolnavi cu mucoviscidoză (adulți)/an: 249;n) număr de bolnavi cu mucoviscidoză (copii)/an: 464;o) număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă - medicamente/ an: 90;p) număr de bolnavi cu sindromul Prader Willi/an: 38;q) număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă - materiale sanitare/an: 92;r) număr de bolnavi cu amiloidoză cu transtiretină/an:r.1) cu afectare neurologică/an: 23;r.2) cu afectare cardiacă sau formă mixtă/an: 28;s) număr de bolnavi cu scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive/an: 181;ș) număr de bolnavi cu purpură trombocitopenică imună idiopatică cronică/an: 501;t) număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie care au fost diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)/an: 19;ț) număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă/an: 74;u) număr de bolnavi cu fibroză pulmonară idiopatică/an: 262;v) număr de bolnavi cu distrofie musculară Duchenne/an: 30;w) număr de bolnavi cu angioedem ereditar/an: 130;x) număr de bolnavi cu neuropatie optică ereditară Leber/an: 11;y) număr de bolnavi cu atrofie musculară spinală/an: 230;z) număr de bolnavi cu boala Castelman/an: 10;aa) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip IV A (sindromul Morquio)/an: 3;ab) număr de bolnavi cu deficit de tripeptidil peptidază-1 (TPP1)/an: 3;ac) număr de bolnavi cu limfangioleiomiomatoză/an: 14;ad) număr de bolnavi cu sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa)/an: 15;ae) număr de bolnavi cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN)/an: 16;2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune, forme cronice/an: 63.928 lei;b) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune, forme acute - urgențe neurologice/an: 44.804 lei;c) cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică/an: 2.601 lei;d) cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă (medicamente)/an: 451 lei;d.1) cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă (tije telescopice)/an: 23.807 lei;e) cost mediu/bolnav cu boala Fabry/an: 588.270 lei*);f) cost mediu/bolnav cu boala Pompe/an: 1.229.511 lei*);g) cost mediu/bolnav cu tirozinemie/an: 157.720 lei;h) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)/an: 1.236.124 lei*);i) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)/an: 658.673 lei*);j) cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală/an: 74.716 lei;k) cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficiență primară/an: 71.772 lei*);l) cost mediu/bolnav HTAP/an: 51.723 lei;m) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (adulți)/an: 126.667 lei;n) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (copii)/an: 130.335 lei;o) cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă - medicamente/an: 712 lei;p) cost mediu/bolnav cu boala Prader Willi/an: 13.365 lei;q) cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă - materiale sanitare/an: 18.163 lei;r) cost mediu/bolnav cu amiloidoză cu transtiretină/an:r.1) cu afectare neurologică/an: 804.823 lei;r.2) cu afectare cardiacă sau formă mixtă/an: 700.000 lei;s) cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică și ulcerele digitale evolutive/an: 11.754 lei;ș) cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună idiopatică cronică/an: 75.018 lei*);t) cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie care a fost diagnosticat cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)/an: 132.718 lei*);ț) cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă/an: 120.703 lei*);u) cost mediu/bolnav cu fibroză pulmonară idiopatică/an: 67.577 lei;v) cost mediu/bolnav cu distrofie musculară Duchenne/an: 1.493.010 lei*);w) cost mediu/bolnav cu angioedem ereditar/an: 155.432 lei*);x) cost mediu/bolnav cu neuropatie optică ereditară Leber/an: 236.848,08 lei;y) cost mediu/bolnav cu atrofie musculară spinală/an: 1.410.340,00 lei*);z) cost mediu/bolnav cu boala Castelman/an: 210.783 lei*);aa) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip IV A (sindromul Morquio)/an: 1.496.555 lei;ab) cost mediu/bolnav cu deficit de tripeptidil peptidază-1 (TPP1)/an: 2.611.361 lei;ac) cost mediu/bolnav cu limfangioleiomiomatoză/an: 11.163 lei;ad) cost mediu/bolnav adult/copil cu greutate > 40 kg cu sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa)/an: 1.797.313,10 lei*);ae) cost mediu/bolnav copil cu greutate < 40 kg cu sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa)/an: 731.179,65 lei*);af) cost mediu/bolnav cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN)/an: 1.209.101,54 lei;ag) cost mediu/bolnav cu atrofie musculară spinală - Zolgensma (Onasemnogen Abeparvovec): 10.342.047,17 lei.*) Costul prevăzut la lit. e), f), h), i), k), ș), t), ț), v), w), y), z), ad) și ae) reprezintă costul mediu/bolnav la nivel național, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în funcție de doza necesară recomandată individual.14. La capitolul IX titlul „Programul național de sănătate mintală“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) număr de bolnavi în tratament substitutiv/an: 1.282;b) număr de teste pentru depistarea prezenței drogurilor în urina bolnavilor/an: 13.238;2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav cu tratament de substituție/an: 2.074 lei;b) cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină/an: 10 lei.15. La capitolul IX titlul „Programul național de boli endocrine - Subprogramul național de tratament medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi cu osteoporoză tratați/an: 2.528;2) indicatori de eficiență:– cost mediu/bolnav cu osteoporoză tratat/an: 309 lei.16. La capitolul IX titlul „Programul național de boli endocrine - Subprogramul național de tratament medicamentos al bolnavilor cu gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu gușă datorată carenței de iod tratați/an: 2.830;b) număr de bolnavi cu gușă datorată proliferării maligne tratați/an: 951;2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav cu gușă datorată carenței de iod/an: 12 lei;b) cost mediu/bolnav cu gușă datorată proliferării maligne/an: 1.337 lei.17. La capitolul IX titlul „Programul național de ortopedie“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de copii cu afecțiuni articulare endoprotezați/an: 7;b) număr de adulți cu afecțiuni articulare endoprotezați/an: 19.346;c) număr de copii cu endoprotezare articulară tumorală/an: 9;d) număr de adulți cu endoprotezare articulară tumorală/an: 28;e) număr de copii cu implant segmentar/an: 44;f) număr de adulți cu implant segmentar/an: 243;g) număr de adulți tratați prin chirurgie spinală/an: 546;h) număr de copii cu malformații congenitale grave vertebrale care necesită instrumentație specifică tratați/an: 2;i) număr de adulți cu instabilitate articulară tratați prin implanturi de fixare: 2.080;j) număr de copii cu instabilitate articulară tratați prin implanturi de fixare: 11;2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/copil endoprotezat/an: 13.047 lei;b) cost mediu/adult endoprotezat/an: 6.168 lei;c) cost mediu/copil cu endoprotezare articulară tumorală/an: 45.345,00 lei;d) cost mediu/adult cu endoprotezare articulară tumorală/an: 36.156 lei;e) cost mediu/copil cu implant segmentar de coloană/an: 11.832 lei;f) cost mediu/adult cu implant segmentar de coloană/an: 2.841 lei;g) cost mediu/adult tratat prin chirurgie spinală/an: 1.808 lei;h) cost mediu/copil cu malformații congenitale grave vertebrale care necesită instrumentație specifică tratat/an: 11.992 lei;i) cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare/an: 1.979 lei;j) cost mediu/copil cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare/an: 4.532 lei.18. La capitolul IX titlul „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi tratați pentru stare posttransplant/an: 4.791;b) număr de bolnavi cu transplant hepatic tratați pentru recidiva hepatitei cronice/an: 475;2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant/an: 10.320 lei;b) cost mediu/bolnav cu transplant hepatic tratat pentru recidiva hepatitei cronice/an: 23.855 lei.19. La capitolul IX titlul „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“ subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:– numărul total de bolnavi tratați prin dializă/an: 14.489, din care:a) hemodializă convențională: 12.439;b) hemodiafiltrare intermitentă online: 1.833;c) dializă peritoneală continuă: 211;d) dializă peritoneală automată: 6;20. La capitolul IX titlul „Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi tratați prin epurare extrahepatică: 39;2) indicatori de eficiență:– cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică/an: 4.743 lei.21. La capitolul IX titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de radiologie intervențională“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu afecțiuni cerebrovasculare tratați/an: 1.249;b) număr de tratamente Gamma-Knife/an: 513;c) număr de stimulatoare cerebrale implantabile la bolnavii cu maladie Parkinson/an: 14;d) număr de pompe implantabile/an: 17;e) număr de bolnavi cu afecțiuni vasculare periferice tratați/an: 1.212;f) număr de bolnavi cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratați/an: 84;g) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați/an: 586;h) număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice tratați/an: 372;i) număr de bolnavi cu distonii musculare tratați prin stimulare cerebrală profundă/an: 3;j.1) număr de bolnavi pentru care se înlocuiește stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul nereîncărcabil/an: 20;j.2) număr de bolnavi pentru care se înlocuiește stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul reîncărcabil, cu kit de încărcare/an: 5;j.3) număr de bolnavi pentru care se înlocuiesc stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul nereîncărcabil, precum și extensiile de legătură stimulator-electrozi/an: 3;j.4) număr de bolnavi pentru care se înlocuiesc stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul reîncărcabil, precum și extensiile de legătură stimulator-electrozi/an: 2;j.5) număr de bolnavi cu maladie Parkinson cu înlocuire a extensiilor de legătură stimulator-electrozi/an: 5;j.6) număr de bolnavi cu maladie Parkinson cu înlocuire a kitului de reîncărcare a stimulatorului/an: 2;k.1) număr de bolnavi pentru care se înlocuiește stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu distonii musculare tratați prin implantarea de stimulator cerebral reîncărcabil/an: 9;k.2) număr de bolnavi pentru care se înlocuiesc stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu distonii musculare cu unul reîncărcabil, precum și extensiile de legătură stimulator-electrozi/an: 1;k.3) număr de bolnavi cu distonii musculare cu înlocuire a extensiilor de legătură stimulator-electrozi/an: 3;k.4) număr de bolnavi cu distonii musculare cu înlocuire a kitului de reîncărcare a stimulatorului/an: 5;2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav cu afecțiuni cerebrovasculare tratat/an: 8.962 lei;b) tarif/serviciu Gamma-Knife/an: 7.300,00 lei;c) cost mediu/stimulator cerebral la bolnavii cu maladie Parkinson/an: 62.589 lei;d) cost mediu/pompă implantabilă/an: 7.678 lei;e) cost mediu/bolnav cu afecțiuni vasculare periferice tratat/an: 1.226 lei;f) cost mediu/bolnav cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratat/an: 1.596 lei;g) cost mediu/bolnav cu afecțiuni oncologice tratat/an: 2.326 lei;h) cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat/an: 997 lei;i) cost mediu/bolnav cu distonii musculare tratat prin stimulare cerebrală profundă/an: 77.920 lei;j.1) cost mediu/bolnav pentru care se înlocuiește stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul nereîncărcabil/an: 67.035,00 lei;j.2) cost mediu/bolnav pentru care se înlocuiește stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul reîncărcabil cu kit de încărcare/an: 120.715,00 lei;j.3) cost mediu/bolnav pentru care se înlocuiesc stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul nereîncărcabil, precum și extensiile de legătură stimulator-electrozi/an: 79.561,00 lei;j.4) cost mediu/bolnav pentru care se înlocuiesc stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson cu unul reîncărcabil, precum și extensiile de legătură stimulator-electrozi/an: 104.086,00 lei;j.5) cost mediu/bolnav cu maladie Parkinson cu înlocuire a extensiilor de legătură stimulator-electrozi/an: 12.526,00 lei;j.6) cost mediu/bolnav cu maladie Parkinson cu înlocuire a kitului de reîncărcare a stimulatorului/an: 29.155,00 lei;k.1) cost mediu/bolnav pentru care se înlocuiește stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu distonii musculare cu unul reîncărcabil/an: 91.560,00 lei;k.2) cost mediu/bolnav pentru care se înlocuiesc stimulatorul din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu distonii musculare cu unul reîncărcabil, precum și extensiile de legătură stimulator-electrozi/an: 103.531,00 lei;k.3) cost mediu/bolnav cu distonii musculare cu înlocuire a extensiilor de legătură stimulator-electrozi/an: 11.971,00 lei;k.4) cost mediu/bolnav cu distonii musculare cu înlocuire a kitului de reîncărcare a stimulatorului/an: 29.155,00 lei.22. La capitolul IX titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin proceduri microchirurgicale/an: 8;b) număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin stimulare neinvazivă a nervului vag/an: 80;c) număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin implant de stimulator al nervului vag/an: 10;d) număr de bolnavi cu înlocuire a generatorului implantabil al stimulatorului nervului vag/an: 8;e) număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin implantarea unui dispozitiv de stimulare cerebrală profundă/an: 1;2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale/an: 71.802 lei;b1) cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin stimulare neinvazivă a nervului vag (inclusiv consumabile pentru primul an de stimulare neinvazivă a nervului vag)/an: 33.900 lei;b2) cost mediu/bolnav tratat prin stimulare neinvazivă a nervului vag, beneficiar de materiale consumabile/an: 1.701 lei;c) cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos cu implant de stimulator al nervului vag/an: 86.250 lei;d) cost mediu/pacient cu înlocuire a generatorului implantabil al stimulatorului nervului vag/an: 72.790 lei;e) cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implantarea unui dispozitiv de stimulare cerebrală profundă/an: 75.115 lei.23. La capitolul IX titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:– număr de copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratați/an: 158;2) indicatori de eficiență:– cost mediu/copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat/an: 1.834 lei.24. La capitolul IX titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular“, subtitlul „Indicatori de evaluare“ va avea următorul cuprins:Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi tratați prin implant neuromedular/an: 16;2) indicatori de eficiență:– cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromedular/an: 71.096 lei.25. La capitolul IX titlul „Programul național de PET-CT“ subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi tratați cu afecțiuni oncologice/an: 14.995;b) număr de bolnavi adulți cu epilepsie/an: 50;c) număr de bolnavi copii cu epilepsie/an: 30.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrevederile prezentului ordin se aplică pentru activitatea unităților de specialitate care derulează programe naționale de sănătate curative pentru care raportarea și decontarea se fac începând cu luna mai 2023.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
    Adela Cojan
    București, 26 aprilie 2023.Nr. 257.-----