RECTIFICARE nr. 84 din 6 aprilie 2023referitoare la Legea nr. 84/2023 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 27 aprilie 2023    În cuprinsul articolului unic al Legii nr. 84/2023 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 7 aprilie 2023, se face următoarea rectificare:– la pct. 2, cu referire la art. 26, în loc de: „... se poate îndrepta...“ se va citi: „... se îndreaptă...“.-----