HOTĂRÂREA nr. 1.288 din 18 decembrie 2012 (*republicată*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară*)
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2023    *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 617/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 12 august 2020, dându-se textelor o nouă numerotare. Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012 și ulterior a fost modificată și completată prin:– Hotărârea Guvernului nr. 539/2013 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 2 august 2013;– Hotărârea Guvernului nr. 112/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 1 martie 2016;– Hotărârea Guvernului nr. 380/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 14 iunie 2017.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 174/2010 pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 12 august 2010.  +  ANEXĂREGULAMENT (*republicat*)de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară