ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 8 februarie 2001pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 19 februarie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 1 septembrie 2000, aflată în procedura de legiferare, se suspenda până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul pentru întreprinderile Ministrul finanţelor publice,mici şi mijlocii şi cooperatie, Mihai Nicolae TanasescuSilvia Ciornei