HOTĂRÂRE nr. 16 din 19 aprilie 2023privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG)
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2023  În temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 27 mai 2022, se modifică după cumurmează:– La punctul I „Componența“ poziția 10, domnul senator Berea Cristinel-Gabriel, aparținând Grupului parlamentar al USR, este desemnat membru al Comisiei, în locul domnului senator Popescu Ion-Dragoș.– La punctul II „Componența biroului comisiei“, în funcția de vicepreședinte aparținând Grupului parlamentar al USR, în locul domnului senator Popescu Ion-Dragoș este desemnat domnul senator Berea Cristinel-Gabriel.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 19 aprilie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 19 aprilie 2023.Nr. 16.------