HOTĂRÂRE nr. 14 din 19 aprilie 2023privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Bangladesh și Republica Guatemala
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2023



  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Bangladesh și Republica Guatemala, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 19 aprilie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 19 aprilie 2023.Nr. 14.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Populară Bangladesh
  PreședinteMărgărit Mitică-Marius, deputatPSD
  VicepreședintePotecă Vasilică, senatorPNL
  SecretarIlie Victor, deputatUSR
  MembriToanchină Marius-Gheorghe, senatorPSD
   Marin Laurențiu Daniel, deputatPSD
   Rasaliu Marian-Iulian, deputatPSD
   Făgărășian Valentin-Ilie, deputatPNL
   Stoica Ciprian-Titi, deputatAUR
   Benedek Zacharie, deputatUDMR
   Amet Varol, deputatMinoritățile naționale

  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Guatemala
  PreședinteGrosaru Andi-Gabriel, deputatneafiliat
  VicepreședinteIlișanu Claudiu-AugustinPSD
  SecretarÖzmen Oana-Marciana, deputatPNL
  MembriMatieș Călin-Gheorghe, senatorPSD
   Floroiu Ionel, deputatPSD
   Mircea Florin, deputatPSD
   Brătescu Liviu, senatorPNL
   Miftode Marius-Andrei, deputatUSR
   Grădinaru Radu-Vicențiu, deputatAUR
   Kulcsár-Terza József-György, deputatUDMR
  -----