HOTĂRÂRE nr. 11 din 19 aprilie 2023pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2023  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 18 februarie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la capitolul II - Membri supleanți, punctul 9, domnul deputat Chelaru Mircia, Grupul parlamentar al AUR, îl înlocuiește în calitatea de membru supleant pe domnul deputat Focșa Dumitru-Viorel, neafiliat.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 19 aprilie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 19 aprilie 2023.Nr. 11.