DECIZIE nr. 88 din 18 aprilie 2023privind acordarea autorizării pentru GTS TELECOM - S.R.L. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 18 aprilie 2023  Având în vedere Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 41 din 27 martie 2023 privind avizarea solicitării pentru obținerea autorizării de utilizare a echipamentelor de infrastructură 5G, depusă de către GTS TELECOM - S.R.L., precum și Adresa Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 769 din 5 aprilie 2023, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/13.455/MN din 10 aprilie 2023,în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICSe acordă GTS TELECOM - S.R.L. autorizarea privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G, în condițiile în care tehnologiile, echipamentele sau produsele software comercializate sub numele sau marca sa provin de la operatori economici avizați în temeiul Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 18 aprilie 2023.Nr. 88.------