LEGE nr. 3 din 2 februarie 2001pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 16 februarie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, referitor la respectarea angajamentelor de limitare cantitativă şi reducere a emisiei de gaze cu efect de sera faţă de nivelul anului 1989, în perioada obligatorie 2008-2012, adoptat la 11 decembrie 1997.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPROTOCOL 11/12/1997