ORDIN nr. 278/167/2022privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 278 din 24 februarie 2022
 • MINISTERUL ENERGIEI Nr. 167 din 1 martie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 7 martie 2022  Având în vedere art. 6 alin. (1) și art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021, în temeiul art. 16 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și al art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și ministrul energiei emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
   +  ANEXĂNORME METODOLOGICEpentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny",pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021