HOTĂRÂRE nr. 9 din 3 mai 2022pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG)
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 mai 2022  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comisia specială comună de control parlamentar specializat al Europol (JPSG), denumită în continuare Comisia.  +  Articolul 2(1) Comisia se compune din 15 membri, deputați și senatori, desemnați de grupurile parlamentare ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit configurației politice a Parlamentului României.(2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din președinte, 2 vicepreședinți și un secretar. (3) Componența nominală a Comisiei și biroul acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Comisia se constituie ca o comisie specială comună, având același statut ca și comisiile permanente.  +  Articolul 4Comisia are, în principal, următoarele atribuții:a) monitorizează, din punct de vedere politic, activitatea Europol în îndeplinirea activităților sale, inclusiv în ceea ce privește impactul respectivelor activități asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice;b) membrii biroului Comisiei reprezintă Parlamentul României în Grupul mixt de control parlamentar specializat al Europol;c) avizează inițiativele legislative al căror obiect de reglementare are incidență asupra domeniului.  +  Articolul 5Spațiile, dotările tehnice, precum și numărul de personal, necesare pentru funcționarea Comisiei, se aprobă de către birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Parlamentului nr. 4/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Grupului mixt de control parlamentar specializat al Europol (JPSG), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 18 februarie 2021.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 3 mai 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 3 mai 2022.Nr. 9.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG)
  I. Componența: 1. Florea Oana-Consuela, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD;2. Neață Eugen, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD;3. Rasaliu Marian-Iulian, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD;4. Azamfirei Leonard, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD;5. Răducanu Sebastian, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD;6. Vela Ion Marcel, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL;7. Pecingină Gheorghe, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL;8. Molnar Ervin, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL;9. Avrămescu Gabriel-Ioan, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL;10. Berea Cristinel-Gabriel, senator, Grupul parlamentar al USR; (la 20-04-2023, Poziția 10 de la Punctul I din Anexă a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 16 din 19 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2023 ) 11. Mîndruță Gheorghiță, senator, Grupul parlamentar al USR;12. Rodeanu Bogdan-Ionel, deputat, Grupul parlamentar al USR;13. Badiu Georgel, deputat, membru al Grupului parlamentar AUR;14. Kelemen Attila, deputat, membru al Grupului parlamentar al UDMR;15. Stancu Ionel, deputat, membru al Grupului parlamentar al minorităților naționale.II. Componența biroului comisiei:– președinte, Vela Ion Marcel, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL;– vicepreședinte, Florea Oana-Consuela, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD;– vicepreședinte, Berea Cristinel-Gabriel, senator, membru al Grupului parlamentar al USR; (la 20-04-2023, Poziția aferentă funcției de vicepreședinte de la Punctul II din Anexă a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 16 din 19 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2023 ) – secretar, Kelemen Attila, deputat, membru al Grupului parlamentar al UDMR.
  ----