LEGE nr. 87 din 11 aprilie 2023pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 12 aprilie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICArticolele 11^1 și 11^2 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11^1(1) Oina este sportul național al României.(2) Se instituie ziua de 9 mai - Ziua națională a oinei.(3) Ziua națională a oinei va fi marcată de către Federația Română de Oină și de către membrii afiliați la aceasta, de către cluburi/asociații sportive, de către Ministerul Educației și Ministerul Sportului, prin organizarea și participarea la evenimente cu caracter sportiv sau social, cu scopul de a informa și de a promova importanța practicării sportului național, oina, pentru sănătatea populației.(4) Autoritățile administrației publice centrale și locale, societatea civilă, precum și persoanele fizice sau juridice pot acorda sprijin material sau logistic sau pot pune la dispoziție, în mod gratuit, bazele sportive aflate în administrare, în vederea organizării și derulării în bune condiții a manifestărilor consacrate acestei zile.(5) Programul național «Redescoperă oina» reprezintă un program național care constă într-un complex de activități necesare susținerii practicării și promovării jocului de oină, desfășurat prin intermediul Federației Române de Oină și al structurilor sportive afiliate la aceasta, pe întreg teritoriul României.(6) Toate activitățile organizate de către Federația Română de Oină și structurile sportive afiliate la aceasta fac parte din Programul național «Redescoperă oina».(7) Federația Română de Oină va materializa modul de aplicare a Programului național «Redescoperă oina» cu diferite instituții prin parteneriate.(8) Federația Română de Oină va organiza, în colaborare cu Ministerul Educației și Ministerul Sportului, activități de inițiere în jocul sportiv - oină la nivelul fiecărui județ.(9) Programul național «Redescoperă oina» poate fi sprijinit de stat, de structuri ale administrației centrale, de organizații neguvernamentale și de structuri ale administrației locale, în vederea promovării jocului de oină ca sport național al României.(10) Pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța practicării oinei pentru sănătatea și viața populației, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor difuza emisiuni de promovare a programelor și evenimentelor dedicate Zilei naționale a oinei, emisiuni despre istoria și regulile de joc ale acestui sport și vor transmite competiții sportive, precum și activități din cadrul Programului național «Redescoperă oina».  +  Articolul 11^2(1) Finanțarea Programului național «Redescoperă oina» este asigurată din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat, alocații bugetare, prin Ministerul Sportului, și, în funcție de posibilități, din fonduri de la bugetele locale.(2) Pentru finanțarea directă de la bugetul de stat a Programului național «Redescoperă oina», Federația Română de Oină va prezenta Guvernului, în detaliu, până pe data de 1 octombrie a fiecărui an, activitățile propuse a se desfășura în anul următor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 11 aprilie 2023.Nr. 87.-----