ORDIN nr. 1.212/202/2023pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.212 din 6 aprilie 2023
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 202 din 30 martie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 10 aprilie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR/6.510/2023 al Ministerului Sănătății și nr. DG1.345 din 30.03.2023 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 226-229, 377, 385, 386, 389, 390, 405-408, 456, 544, 565, 623 și 631 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  226W64813002L01EK01AXITINIBUM **1 ΩINLYTACOMPR. FILM.1 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATEPR5642,59017847,1044640,000000
  227W59304002L01EK01AXITINIBUM **1 ΩINLYTA 1 mgCOMPR. FILM.1 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATEPR5642,59017847,1044640,000000
  228W64814002L01EK01AXITINIBUM **1 ΩINLYTACOMPR. FILM.5 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATEPR56210,766250230,4164280,000000
  229W59305002L01EK01AXITINIBUM **1 ΩINLYTA 5 mgCOMPR. FILM.5 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATEPR56210,766250230,4164280,000000
  …..
  377W64592005L01EH01LAPATINIBUM **1 ΩTYVERBCOMPR. FILM.250 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAFLACON DIN PEID CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT X 140 COMPR. FILM.PR14044,43014248,7013570,000000
  …..
  385W64502002L01EX03PAZOPANIB **1 ΩVOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.PR9061,01800066,9335550,000000
  386W64502002L01EX03PAZOPANIB **1VOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.PR9061,01800066,9335550,000000
  …..
  389W64503002L01EX03PAZOPANIB **1 ΩVOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR60118,579833129,8878330,000000
  390W64503002L01EX03PAZOPANIB **1VOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR60117,430800128,7628001,125033
  …..
  405W64724002L01EC02DABRAFENIBUM **1TAFINLAR 50 mgCAPS.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120128,872166140,7885830,000000
  406W64724002L01EC02DABRAFENIBUM **1 ΩTAFINLAR 50 mgCAPS.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120128,872166140,7885830,000000
  407W64725002L01EC02DABRAFENIBUM **1TAFINLAR 75 mgCAPS.75 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120183,897000200,7656660,000000
  408W64725002L01EC02DABRAFENIBUM **1 ΩTAFINLAR 75 mgCAPS.75 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDAFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120183,897000200,7656660,000000
  …..
  456W65809003L01CE01TOPOTECANUMTOPOTECAN ACCORD 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 5 ML CARE CONȚINE CONC. PT. SOL. PERF. (4 MG TOPOTECAN)PR1282,730000345,1600000,000000
  …..
  544W58139001L02BX03ABIRATERONUM **1 ΩZYTIGA 250 mgCOMPR.250 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU FLACON DIN PEÎD X 120 COMPRIMATEPRF120124,223083135,7210830,000000
  …..
  565W65072001L04AX02TALIDOMIDUM **1THALIDOMIDE CELGENE 50 mgCAPS.50 mgCELGENE EUROPE BVOLANDACUTIE TIP PORTOFEL X 28 CAPS. (14 CAPS. X 2 BLISTERE PCTFE/PVC/AL)PR2844,29114249,9121420,000000
  …..
  623W57534001M05BX04DENOSUMAB ** ΩXGEVA 120 mgSOL. INJ.70 mg/mlAMGEN EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ CE CONȚINE 120 MG DENOSUMAB ÎN 1,7 ML SOL. INJ.PRF11.140,3000001.281,0800000,000000
  …..
  631W68371001L04AX02TALIDOMIDUM **1TALIDOMIDA BMS 50 mgCAPS.50 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE TIP PORTOFEL X 28 CAPS. (14 CAPS. X 2 BLISTERE PCTFE/PVC/AL)PR2844,29114249,9121420,000000
  2. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 378, 387, 388, 391, 392, 403, 404, 409, 410 și 458 se abrogă.3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 749 se introduc două noi poziții, pozițiile 750 și 751, cu următorul cuprins:
  750W67325001L04AX02TALIDOMIDUM **1TALIDOMIDA ACCORD 50 mgCAPS.50 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE TIP PORTOFEL CU BLIST. PVC-PCTFE/AL X 28 CAPS.PRF2836,90928541,5935710,000000
  751W67325002L04AX02TALIDOMIDUM **1TALIDOMIDA ACCORD 50 mgCAPS.50 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PVC-PCTFE/AL PT. ELIB. UNEI UNITĂȚI DOZATE X 28 CAPS.PRF2836,90928541,5935710,000000
  4. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 45 și 120-123 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  45W53951003A10BA02METFORMINUMMETFORMINA ARENA 500 mgCOMPR.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. DIN PE X 60 COMPR.P-RF600,1314000,1776000,324400
  …..
  120W64467005A10BH02VILDAGLIPTINUM **GALVUS 50 mgCOMPR.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 56 COMPR.PRF561,5816001,9998000,303414
  121W52375005A10BH02VILDAGLIPTINUM **GALVUS 50 mgCOMPR.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 56 COMPR. (BLISTER PA/AL/PVC//AL)P-RF561,5816001,9998000,303414
  122W64117005A10BH02VILDAGLIPTINUM **DALMEVIN 50 mgCOMPR.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 56 COMPR.PRF561,5816001,9998000,299128
  123W66805004A10BH02VILDAGLIPTINUM **GLUADDA 50 mgCOMPR.50 mgMERCK ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.PRF301,5816001,9998000,356533
  5. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 221 se introduc șase noi poziții, pozițiile 222-227, cu următorul cuprins:
  222W54001011A10BB09GLICLAZIDUMGLYCLADA 30 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.30 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU 4 BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL X 15 COMPR. CU ELIB. PREL.P6L600,2276660,3076660,000000
  223W54001012A10BB09GLICLAZIDUMGLYCLADA 30 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.30 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU 6 BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. CU ELIB. PREL.P6L600,2276660,3076660,000000
  224W68474001A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM) **JUZIMETTE 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. ALBE, OPACE PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,3271421,7360710,000000
  225W67437005A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM) **MELKART DUO 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF601,3546661,7128330,000000
  226W69198001A10BH01SITAGLIPTINUM **JAZETA 25 mg/mlSOL. ORALĂ25 mg/mlZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DE STICLĂ CU CAPACITATEA DE 100 ML, CU O SERINGĂ DE 5 ML DIN PLASTIC PENTRU ADMINISTRARE ORALĂ, GRADATĂ LA FIECARE 0,5 MLPRF164,96000082,1400000,000000
  227W67312006A10BH02VILDAGLIPTINUM **MELKART 50 mgCOMPR.50 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR.PRF601,3180001,6665000,000000
  6. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, după poziția 46 se introduc două noi poziții, pozițiile 47 și 48, cu următorul cuprins:
  47W67227001R07AX30LUMACAFTORUM + IVACAFTORUM **1ORKAMBI 100 mg/125 mgGRANULE100 mg/125 mgVERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITEDIRLANDAAMBALAJ CU 56 PLICURI (4 X 14) PLICURI DIN BOPET/PE/FOLIE ALUMINIU/PEPR56514,840285561,585428374,390286
  48W67228001R07AX30LUMACAFTORUM + IVACAFTORUM **1ORKAMBI 150 mg/188 mgGRANULE150 mg/188 mgVERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITEDIRLANDAAMBALAJ CU 56 PLICURI (4 X 14) PLICURI DIN BOPET/PE/FOLIE ALUMINIU/PEPR56858,067142935,9757140,000000
  7. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat“, pozițiile 5-9 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  5W65588001B01AX07CAPLACIZUMABUM ** ΩCABLIVI 10 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ10 mgABLYNX NVBELGIA1 FLAC. + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU SOLV. + 1 ADAPTOR + 2 TAMPOANEPR116.880,49000018.437,8800000,000000
  6W66507001B02BD02RURIOCTOCOG ALFA PEGOL ** ΩADYNOVI 250 UI/2 mlPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.125 UI/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE ȘI 1 FLACON CU 2 ML SOLVENT, PREASAMBLATE ÎN SISTEM BAXJECT IIIPR1738,360000842,9600000,000000
  7W66508001B02BD02RURIOCTOCOG ALFA PEGOL ** ΩADYNOVI 500 UI/2 mlPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.250 UI/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE ȘI 1 FLACON CU 2 ML SOLVENT, PREASAMBLATE ÎN SISTEM BAXJECT IIIPR11.412,3700001.577,6300000,000000
  8W66276002B02BD02RURIOCTOCOG ALFA PEGOL ** ΩADYNOVI 2.000 UI/5 mlPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.400 UI/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE ȘI 1 FLACON CU 5 ML SOLVENT, PREASAMBLATE ÎN SISTEM BAXJECT IIIPR15.559,4900006.097,9900000,000000
  9W66509001B02BD02RURIOCTOCOG ALFA PEGOL ** ΩADYNOVI 1.000 UI/2 mlPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.500 UI/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLACON CU PULBERE ȘI 1 FLACON CU 2 ML SOLVENT, PREASAMBLATE ÎN SISTEM BAXJECT IIIPR12.794,7400003.094,4200000,000000
  8. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușa datorată carenței de iod și proliferării maligne“, pozițiile 3 și 8 se abrogă.9. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușa datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 112 se introduce o nouă poziție, poziția 113, cu următorul cuprins:
  113W66776001G03CA03ESTRADIOLUMESTRADIOL BESINS 0,75 mg/dozăGEL TRANSDERMIC0,75 mg/dozăBESINS HEALTHCARE SABELGIACUTIE CU 1 RECIPIENT MULTIDOZĂ, FORMAT DINTR-UN FLAC. DIN PP ȘI O POMPĂ DOZATOARE DIN PP CU 80 G GELPRF125,91000033,8900000,000000
  10. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 7 și 12 se abrogă.11. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, pozițiile 3 și 8 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna aprilie 2023.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  -----