LEGE nr. 83 din 6 aprilie 2023pentru modificarea art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 7 aprilie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILa articolul 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 9 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Cadrele militare, studenții și elevii instituțiilor militare de învățământ, soldații și gradații profesioniști, funcționarii publici și personalul civil contractual care au dreptul la hrană potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de alimente, primesc, în locul acestora, valoarea financiară neimpozitabilă a normei de hrană la care au dreptul.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, va modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 501/1994*) privind aprobarea normelor de hrană pe plafoane calorice, categoriile de personal pentru care se acordă și instituțiile publice din „Sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională“ în care se aplică acestea, cu modificările și completările ulterioare.*) Hotărârea Guvernului nr. 501/1994 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 9 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 6 aprilie 2023.Nr. 83.-----