HOTĂRÂRE nr. 9 din 14 martie 2023privind stabilirea valorii minim asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim salarial și/sau independent
EMITENT
  • ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 30 martie 2023    Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) și ale art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, văzând prevederile:– art. 15 alin. (2) lit. i) din Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6 alin. (1) lit. t) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 14 martie 2023, emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care își exercită profesia de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali în regim salarial și/sau independent vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, pentru echivalentul în lei al sumei de 10.000 de euro.  +  Articolul 2Asigurările de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională se vor încheia numai cu societăți de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Asigurări.  +  Articolul 3Valoarea asigurării prevăzute la art. 1 este minimală, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali având libertatea ca, în funcție de specificul locului de muncă și activităților efectiv desfășurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2023.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 5/2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 29 martie 2018, și Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 39/2018 privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete individuale de practică independentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1081 din 20 decembrie 2018.  +  Articolul 6Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
    Mircea Timofte
    București, 14 martie 2023.Nr. 9.------------