LEGE nr. 71 din 29 martie 2023pentru completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 30 martie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 13 septembrie 2012, se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Se instituie Programul «Săptămâna conștientizării depresiei post-partum», perioadă ce va fi marcată în fiecare an, cu o săptămână înainte de data de 1 octombrie - Ziua europeană de combatere a depresiei.2. La articolul 8 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:d) mamelor aflate în perioada post-partum.  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătății completează în mod corespunzător Normele de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 488/2016, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 29 martie 2023.Nr. 71.------