ORDIN nr. 2.112/2022/33/2023pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație origine-destinație. Pregătirea datelor din anchetă în vederea prelucrării - indicativ DD 506/2022
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Nr. 2.112 din 6 octombrie 2022
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 33 din 2 martie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 30 martie 2023  În conformitate cu prevederile art. 57 lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație origine-destinație. Pregătirea datelor din anchetă în vederea prelucrării - indicativ DD 506/2022, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică drumurilor de interes național aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., iar pentru administratorii de drumuri județene și drumuri comunale sunt orientative, cu rol de recomandare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat  +  ANEXĂINSTRUCȚIUNI TEHNICEprivind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație origine-destinație. Pregătirea datelor din anchetă în vederea prelucrării - indicativ DD 506/2022