ORDIN nr. 2.706 din 3 martie 2023pentru aprobarea Codului de conduită etică și integritate al membrilor comisiilor de specialitate din domeniile patrimoniu cultural și monumente de for public, care funcționează la nivelul Ministerului Culturii și serviciilor publice deconcentrate ale acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 22 martie 2023    Având în vedere măsura nr. 3 a obiectivului specific nr. 4.9. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural din cadrul obiectivului general nr. 4 - Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare din Strategia națională anticorupție 2021-2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Codul de conduită etică și integritate al membrilor comisiilor de specialitate din domeniile patrimoniu cultural și monumente de for public, care funcționează la nivelul Ministerului Culturii și serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii,
    Lucian Romașcanu
    București, 3 martie 2023.Nr. 2.706.  +  ANEXĂCODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI INTEGRITATEal membrilor comisiilor de specialitate din domeniilepatrimoniu cultural și monumente de for public, care funcționeazăla nivelul Ministerului Culturii și serviciilor publicedeconcentrate ale acestuia