DECRET nr. 956 din 30 noiembrie 1966pentru ratificarea Acordului între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Regatului Greciei privind regulementarea problemelor financiare în suspensie între cele doua tari, cu scrisorile anexe, semnat la Atena la 2 septembrie 1966.
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 76 din 6 decembrie 1966    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul UNICSe ratifica Acordul Greciei privind regulamentul Republicii Socialiste România şi guvernul Regatului Greciei privind regulementarea problemelor financiare în suspensie între cele doua tari, cu scrisorile anexe, semnat la Atena la 2 septembrie 1966.PreşedinteleConsiliului de Stat,CHIVU STOICA___________ Notă *) Textul Acordului va fi difuzat prin grija Ministerul Afacerilor Externe.──────────────