ORDIN nr. 129 din 18 ianuarie 2019pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2019    Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Anexa nr. 2 „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale“ la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La titlul II. „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“:1.1. La corelațiile de la punctul (3) „Corelații între formularul «Bilanț» (cod 01) și formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data... » (cod 04)“, la notă:– se numerotează cu litera a) textul:Corelațiile de la pct. (3).1 și (3).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului. Trezoreria Centrală a Statului respectă corelațiile de la pct. 2.(1) lit. b) și pct. 2.(2) lit. b)“;– după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:b) Corelația de la punctele (3).1 și (3).2 nu se respectă la Ministerul Educației Naționale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanțarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în bilanț1.2. La punctul (9) „Corelații între formularul anexa nr. 4 «Situația fluxurilor de trezorerie la data...» (cod 04) și anexa nr. 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...» (cod 17)“:1.2.1. La punctul (9).1, nota A:– se numerotează cu litera a) textul:Corelația de la pct. (9).1 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 14 col. 01 din formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data... » (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa nr. 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de... » (cod 17)“;– după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:b) Corelația de la pct. (9).1 nu se respectă la Ministerul Educației Naționale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanțarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în anexa nr. 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de... 1.2.2. La punctul (9).2, nota B:– se numerotează cu litera a) textul:Corelația de la pct. (9).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 17 col. 01 din formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data... » (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa nr. 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de... » (cod 17)“;– după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:b) Corelația de la pct. (9).2 nu se respectă la Ministerul Educației Naționale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanțarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de... 2. La titlul III. „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“:2.1. La corelațiile de la punctul (3) „Corelații între formularul «Bilanț» (cod 01) și formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data...» (cod 04)“:– după punctul (3).1 se introduce o notă, nota A, cu următorul cuprins:NOTA A:Corelația de la pct. (3).1 nu se respectă în următoarele situații:a) la unitățile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, ale căror solduri sunt raportate în bilanțul centralizat și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanț și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora– după punctul (3).2 se introduce o notă, nota B, cu următorul cuprins:NOTA B:Corelația de la pct. (3).2 nu se respectă în următoarele situații:a) la unitățile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, ale căror solduri sunt raportate în bilanțul centralizat și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanț și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora2.2. La corelațiile de la pct. (6) „Corelații între formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data...» (cod 04) și formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...» (cod 18)“:– după punctul (6).1 se introduce se introduce o notă, nota A, cu următorul cuprins:NOTA A:Corelația de la pct. (6).1 nu se respectă în următoarele situații:a) la unitățile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare din bugetul de stat și din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de... » centralizat al acestora;b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...» al acestora.– după punctul (6).2 se introduce se introduce nota B, cu următorul cuprins:NOTA B:Corelația de la pct. (6).2 nu se respectă în următoarele situații:a) la unitățile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare din bugetul de stat și din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...» centralizat al acestora;b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...» al acestora.– după punctul (6).3 se introduce nota C, cu următorul cuprins:NOTA C:Corelația de la pct. (6).3 nu se respectă în următoarele situații:a) la unitățile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare din bugetul de stat și din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...» centralizat al acestora;b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...» al acestora.– după punctul (6).4 se introduce se introduce nota D, cu următorul cuprins:NOTA D:Corelația de la pct. (6).4 nu se respectă în următoarele situații:a) la unitățile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare din bugetul de stat și din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...» centralizat al acestora;b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...» al acestora.  +  Articolul 3Anexa 6 „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli“, anexa 7 „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“, anexa 7b „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“, anexa 11 „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli“, anexa 13 „Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli“, anexa 15 „Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli“, anexa 16 „Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli“ și anexa 18 „Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli“, la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2-9.  +  Articolul 4Abrogat. (la 15-04-2019, Articolul 4 a fost abrogat de Articolul IV din ORDINUL nr. 1.998 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 15 aprilie 2019 )  +  Articolul 5Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 2-9 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    București, 18 ianuarie 2019.Nr. 129.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICE privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018  +  Anexa nr. 2(Anexa 6 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)  +  Anexa nr. 3(Anexa 7 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)  +  Anexa nr. 4(Anexa 7b la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)  +  Anexa nr. 5(Anexa 11 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)  +  Anexa nr. 6(Anexa 13 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)  +  Anexa nr. 7(Anexa 15 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)  +  Anexa nr. 8(Anexa 16 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)  +  Anexa nr. 9(Anexa 18 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)