HOTĂRÂRE nr. 1.235 din 12 octombrie 2022privind aprobarea distribuției bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență al României pentru fiecare coordonator de reformă și/sau investiții
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 12 octombrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă distribuția bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență al României pentru fiecare coordonator de reformă și/sau investiții, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Răulea,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  p. Ministrul energiei,
  Pavel-Casian Nițulescu,
  secretar de stat
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Constantin Saragea,
  secretar general
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei
  Flavius Constantin Nedelcea,
  secretar de stat
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 12 octombrie 2022.Nr. 1.235.  +  ANEXĂ
  Distribuția bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin Planul național
  de redresare și reziliență al României pentru fiecare coordonator de reformă și/sau investiții
  (la 07-04-2023, ANEXA a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 326 din 5 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 07 aprilie 2023 )
  ----