ANEXĂ din 28 decembrie 2015la Norma nr. 39/2015 (Anexa nr. 2)
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 bis din 30 decembrie 2015  Notă
  Conținută de NORMA nr. 39 din 28 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 982 din 30 decembrie 2015.
  Situația privind rezultatele retratăriiinformațiilor din contabilitatea organizatăîn conformitate cu Regulamentul nr.4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a aComunităților Economice Europene aplicabileentităților autorizate, reglementate șisupravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobatprin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011
  Nr. crt.Regulamentul nr. 4/2011 Reglementări conforme cu IFRSAjustărivaloare ReclasificăriObservații/Explicații
  Denumireelement ValoareDenumireelement Valoare
  -----