ACORD din 21 mai 1964între Republica Populara Română şi Regatul Norvegiei, privitor la reglementarea unor probleme financiare
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 22 din 9 iulie 1965    Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Regatului Norvegiei, în dorinţa de a reglementa problemele financiare în suspensie,au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Guvernul Republicii Populare Române va plati Guvernului Regatului Norvegiei suma de 450.000 (patrusutecincizecimii) coroane norvegiene cu titlu de indemnizaţie globală, forfetara şi definitivă pentru: a) pretenţiile de orice natura decurgind din măsurile de naţionalizare, expropriere, preluare în administrare şi orice alte măsuri similare luate de Statul român înainte de data prezentului Acord, cu privire la bunurile, dreputurile şi interesele pe care Regatul Norvegiei şi persoanele juridice sau fizice norvegiene le-au avut în Republica Populara Română; b) pretenţiile derivînd din datoria publică română emisă înainte de data prezentului Acord, pe care Regatul Norvegiei şi persoanele juridice sau fizice norvegiene le au faţă de Statul român şi persoanele juridice române; c) orice pretenţii financiare şi comerciale care au luat naştere înainte de data prezentului Acord şi pe care Regatul Norvegiei şi persoanele juridice şi fizice norvegiene le au faţă de Statul român, persoanele juridice sau fizice române.Pretenţiile rezultind din tranzacţiile încheiate pe baza Acordului comercial şi de plati în vigoare între Republica Populara Română şi Regatul Norvegiei nu sînt afectate de prevederile prezentului Acord.  +  Articolul 2Guvernul Regatului Norvegiei declara prin aceasta ca plata de către Guvernul Republicii Populare Române a sumei de 450.000 coroane norvegiene, menţionată la art. 1 din prezentul Acord, are efect libratoriu, integral şi definitiv pentru Guvernul Republicii Populare Române şi persoanele juridice şi fizice române, faţă de Guvernul Regatului Norvegiei şi de persoanele juridice şi fizice norvegiene cu privire la toate pretenţiile ce se încadrează în art. 1 al prezentului Acord.  +  Articolul 3După intrarea în vigoare a prezentului Acord, Guvernul Regatului Norvegiei nu va mai prezenta sau susţine în nici un fel, faţă de Guvernul Republicii Populare Române, în numele sau sau în numele vreunei persoane juridice sau fizice norvegiene, nici o pretentie de natura celor menţionate în art. 1 al prezentului Acord.  +  Articolul 4Guvernul Regatului Norvegiei va remite, în măsura în care va fi posibil, Guvernul Republicii Populare Române toate titlurile (rente, acţiuni, titluri de proprietate sau alte documente) privind pretenţiile norvegiene reglementate prin prezentul Acord. Remiterea acestor acte se va face în termen de 60 zile de la achitarea sumei prevăzută la art. 1 al prezentului Acord.  +  Articolul 5Plata sume menţionată la art. 1 din prezentul Acord va fi facuta prin prelevarea unei cote de 6% din sumele transferabile exportatorilor români pentru livrări de mărfuri directe în Norvegia.  +  Articolul 6Distribuirea indemnizaţiei menţionată la art. 1 al prezentului Acord către cei în drept este în competenţa exclusiva a Guvernului Regatului Norvegiei, fără ca din aceasta să rezulte vreo răspundere pentru Guvernul Republicii Populare Române.În măsura posibilităţilor, autorităţile române vor furniza autorităţilor norvegiene, la cerere, informaţii care ar putea fi utile la repartizarea indemnizaţiei.  +  Articolul 7Prezentul Acord va fi ratificat cît mai curînd posibil. El va intra în vigoare în ziua în care va avea loc schimbul instrumentelor de ratificare.Făcut la Bucureşti la 21 mai 1964, în dublu exemplar, în limbile română şi engleza, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate. Publicat în Buletinul Oficial cu numărul 22 din data de 9 iulie 1965.──────────