RECTIFICARE nr. 1.418 din 22 noiembrie 2022referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2022
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 16 martie 2023    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2022 privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale bunului imobil înscris în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea acestuia din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, județul Satu Mare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1149 din 29 noiembrie 2022, se fac următoarele rectificări:– în anexa nr. 1, în coloana a 6-a „Datele de identificare actualizate“, în loc de: „S. teren: 112 mp, nr. cadastral 177486, construcție: S. construită = 88 mp, vestiar de handbal, nr. cadastral 177486-C1, CF nr. 177486 Satu Mare; S. teren = 919 mp, nr. cadastral 177505, construcție: nr. niveluri 1, S. construită la sol = 882 mp; teren de tenis, nr. cadastral 177505-C1, CF nr. 177505 Satu Mare; S. teren = 2.809 mp, nr. cadastral 177487, nr. niveluri 1, S. construită la sol = 900 mp, S. construită desfășurată = 900 mp, teren de handbal, nr. cadastral 177487-C1; nr. niveluri 1, S. construită la sol = 76 mp, S. construită desfășurată = 76 mp, tribună neacoperită, nr. cadastral 177487-C2; nr. niveluri 1, S. construită la sol = 44 mp, S. construită desfășurată = 44 mp, tribună acoperită, nr. cadastral 177487-C3, CF nr. 177487 Satu Mare“ se va citi: „S. teren: 112 mp, nr. cadastral 177486, construcție: S. construită = 88 mp, vestiar de handbal, nr. cadastral 177486-C1, CF nr. 177486 Satu Mare; S. teren = 919 mp, nr. cadastral 177505, construcție: nr. niveluri 1, S. construită la sol = 882 mp; teren de tenis, nr. cadastral 177505-C1, CF nr. 177505 Satu Mare; S. teren = 2.809 mp, nr. cadastral 177487, nr. niveluri 1, S. construită la sol = 900 mp, S. construită desfășurată = 900 mp, teren de handbal, nr. cadastral 177487-C1; nr. niveluri 1, S. construită la sol = 76 mp, S. construită desfășurată = 76 mp, tribună neacoperită, nr. cadastral 177487-C2; nr. niveluri 1, S. construită la sol = 44 mp, S. construită desfășurată = 44 mp, tribună acoperită, nr. cadastral 177487-C3, CF nr. 177487 Satu Mare; sală de box, S. construită la sol = 311 mp, S. teren = 428 mp“;– în anexa nr. 1, în coloana a 7-a „Valoarea de inventar actualizată - lei“, în loc de:113.101 (CF 177486)540.713 (CF 177505)1.737.851 (CF 177487)se va citi:113.101 (CF 177486)540.713 (CF 177505)1.737.851 (CF 177487)310.096 (CF 177509);– în anexa nr. 1, la rândul „Total“, în coloana a 7-a „Valoarea de inventar actualizată - lei“, în loc de: „2.391.665“ se va citi: „2.701.761“;– în anexa nr. 2, în coloana a 4-a „Descrierea tehnică a bunului“, în loc de: „S. teren: 112 mp, nr. cadastral 177486, construcție: S. construită = 88 mp, vestiar de handbal, nr. cadastral 177486-C1, CF nr. 177486 Satu Mare; S. teren = 919 mp, nr. cadastral 177505, construcție: nr. niveluri 1, S. construită la sol = 882 mp; teren de tenis, nr. cadastral 177505-C1, CF nr. 177505 Satu Mare; S. teren = 2.809 mp, nr. cadastral 177487, nr. niveluri 1, S. construită la sol = 900 mp, S. construită desfășurată = 900 mp, teren de handbal, nr. cadastral 177487-C1; nr. niveluri 1, S. construită la sol = 76 mp, S. construită desfășurată = 76 mp, tribună neacoperită, nr. cadastral 177487-C2; nr. niveluri 1, S. construită la sol = 44 mp, S. construită desfășurată = 44 mp, tribună acoperită, nr. cadastral 177487-C3, CF nr. 177487 Satu Mare“ se va citi: „S. teren: 112 mp, nr. cadastral 177486, construcție: S. construită = 88 mp, vestiar de handbal, nr. cadastral 177486-C1, CF nr. 177486 Satu Mare; S. teren = 919 mp, nr. cadastral 177505, construcție: nr. niveluri 1, S. construită la sol = 882 mp; teren de tenis, nr. cadastral 177505-C1, CF nr. 177505 Satu Mare; S. teren = 2.809 mp, nr. cadastral 177487, nr. niveluri 1, S. construită la sol = 900 mp, S. construită desfășurată = 900 mp, teren de handbal, nr. cadastral 177487-C1; nr. niveluri 1, S. construită la sol = 76 mp, S. construită desfășurată = 76 mp, tribună neacoperită, nr. cadastral 177487-C2; nr. niveluri 1, S. construită la sol = 44 mp, S. construită desfășurată = 44 mp, tribună acoperită, nr. cadastral 177487-C3, CF nr. 177487 Satu Mare; sală de box, S. construită la sol = 311 mp, S. teren = 428 mp“;– în anexa nr. 2, în coloana a 6-a „Valoarea de inventar - lei“, în loc de: „2.391.665“ se va citi: „2.701.761“.-----