HOTĂRÂRE nr. 219 din 15 martie 2023pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 15 martie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 28 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Ministrul mediului, apelor și pădurilor este ajutat în activitatea sa de 7 secretari de stat, numiți prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de trei secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 15 martie 2023.Nr. 219.  +  ANEXĂ^1)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 43/2020)
  Structura organizatorică a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  -----