ORDIN nr. 669/126/2023privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 669 din 7 martie 2023
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 126 din 28 februarie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 9 martie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR/4.565/2023 al Ministerului Sănătății și nr. DG 854 din 28.02.2023 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 47-50, 52, 58-65, 67, 69-71, 73, 74, 77, 78, 207, 246, 368, 375 și 379-382 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  47W59739001J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF116,53000020,6664001,673600
  48W59739005J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 25 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF2515,70000018,6392000,000000
  49W59739002J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 50 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF5015,10000017,2220000,000000
  50W59739004J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF1015,95000019,4720000,000000
  ……………………
  52W08783002J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOKSIKLAV 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg + 57 mg/5 mlLEK PHARMA-CEUTICALS D.D.SLOVENIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, TIP III, CU PULB. PT. 70 ML SUSP. ORALĂ + SERINGĂ DOZATOARE CU MARCAJE PT. MĂSURAREA VOLUMELOR (1,25; 2,5 ȘI 5 ML)P-RF110,94000014,7800000,000000
  ……………………
  58W54765001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.4 g/0,5 gMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.S133,00000040,28640013,933600
  59W64263002J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP III CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1016,50000020,1430000,000000
  60W53595006J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/ TAZOBACTAM KABI 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1019,80000024,1716004,188400
  61W64263001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP III CU PULB. PT. SOL. PERF.PR117,10000023,1100000,000000
  62W64264002J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 4 g/0,50 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,50 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1027,50000033,5720000,000000
  63W64264001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 4 g/0,50 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,50 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULB. PT. SOL. PERF.PR128,50000037,2800000,000000
  64W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR133,00000040,28640013,933600
  65W53596003J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/ TAZOBACTAM KABI 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1030,36200036,9100000,000000
  ……………………………
  67W13949003J01DD04CEFTRIAXONUMCEFORT 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CAPACITATE 17 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR105,0832006,64920013,493800
  ………………………
  69W13949009J01DD04CEFTRIAXONUMCEFORT 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CAPACITATE 30 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR105,0832006,64920013,493800
  70W13949012J01DD04CEFTRIAXONUMCEFORT 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CAPACITATE 15 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR105,0832006,64920013,493800
  71W13949006J01DD04CEFTRIAXONUMCEFORT 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CAPACITATE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR105,0832006,64920013,493800
  …………………………
  73W13948008J01DD04CEFTRIAXONUMCEFORT 250 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.250 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CAPACITATE 15 ML CU PULB. PT. SOL. INJ. PERF.PR108,30000010,4940000,000000
  74W13948004J01DD04CEFTRIAXONUMCEFORT 250 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.250 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CAPACITATE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ. PERF.PR108,30000010,4940000,000000
  …………………………
  77W13891004J01DD04CEFTRIAXONUMCEFORT 2 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.2 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CAPACITATE 50 ML, CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR109,36120011,83560023,616400
  78W13891008J01DD04CEFTRIAXONUMCEFORT 2 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.2 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CAPACITATE 30 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR109,36120011,83560023,616400
  …………………………
  207W14009001J01MA06NORFLOXACINUMNORFLOXACIN LAROPHARM 400 mgCOMPR. FILM.400 mgLAROPHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF100,7122000,9624000,217600
  ……………………………
  246W52501003J01XB01COLISTINUMCOLISTINĂ ATB 1.000.000 UIPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000.000 uiANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, ÎNCHISE CU DOP DIN CAUCIUC HALOBUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC FLIP-OFF DIN POLIPROPILENĂ, CONȚINÂND PULB. PENTRU SOL. INJ./PERF.PR1032,01000038,7060000,000000
  ……………………………
  368W58576002J04AC01ISONIAZIDUMIZONIAZIDĂ ATB 100 mgCOMPR.100 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 150 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.PR15000,1430000,1745730,000000
  …………………………
  375W58577002J04AC01ISONIAZIDUMIZONIAZIDĂ ATB 300 mgCOMPR.300 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE X 150 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.P-RF15000,3400000,3960330,000000
  …………………………
  379W59648001J04AK02ETHAMBUTOLUMETAMBUTOL ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.PRF200,3960000,5355000,000000
  380W42943002J04AK02ETHAMBUTOLUMETAMBUTOL ATB 250 mgCOMPR. FILM.250 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 150 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF15000,2819600,3327660,000000
  381W42861002J04AK02ETHAMBUTOLUMETAMBUTOL ATB 400 mgCOMPR. FILM.400 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 150 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF15000,4368060,5015530,000000
  382W14071002J04AM02COMBINAȚII (RIFAMPICINUM + IZONIAZIDUM)SINERDOL ISO 300 mg + 150 mgCAPS.300 mg + 150 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.PRF10001,0860001,2218900,000000
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 338, 409, 417, 424 și 428 se abrogă. 3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 610 se introduc unsprezece noi poziții, pozițiile 611-621, cu următorul cuprins:
  611W69191002A07AA11RIFAXIMINUMNORMIX 400 mgCOMPR. FILM.400 mgALFASIGMA S.P.A.ITALIACUTIE CU 2 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 18 COMPR. FILM.PRF365,1247226,2563880,000000
  612W69191003A07AA11RIFAXIMINUMNORMIX 400 mgCOMPR. FILM.400 mgALFASIGMA S.P.A.ITALIACUTIE CU 3 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 18 COMPR. FILM.PRF545,1248146,2562960,000000
  613W69191004A07AA11RIFAXIMINUMNORMIX 400 mgCOMPR. FILM.400 mgALFASIGMA S.P.A.ITALIACUTIE CU 4 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 18 COMPR. FILM.PRF725,0755556,0622220,000000
  614W69191001A07AA11RIFAXIMINUMNORMIX 400 mgCOMPR. FILM.400 mgALFASIGMA S.P.A.ITALIACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 18 COMPR. FILM.PRF185,2183336,5977770,000000
  615W69191005A07AA11RIFAXIMINUMNORMIX 400 mgCOMPR. FILM.400 mgALFASIGMA S.P.A.ITALIACUTIE CU 5 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 18 COMPR. FILM.PRF904,9922225,8654440,000000
  616W68974005J01DD08CEFIXIMUMCEFIXIMĂ STADA 200 mgCOMPR. FILM.200 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 10 COMPR. FILM.PRF103,6528004,7772000,234800
  617W68975007J01DD08CEFIXIMUMCEFIXIMĂ STADA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 10 COMPR. FILM.PRF106,7580008,5450000,000000
  618W66200001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINĂ VIVANTA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgVIVANTA GENERICS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.PRF56,0780007,9500000,000000
  619W69293002J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ROMPHARM 250 mgPULB. PT. SOL. PERF.250 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. PERF.PR/PRF542,60200052,0080000,000000
  620W67357001J05AJ03DOLUTEGRAVIRUM**TIVICAY 5 mgCOMPR. DISPER-SABILE5 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDAFLAC. DIN PEID X 60 COMPR. DISPERSABILE + O MĂSURĂ DOZATOARE ȘI O SERINGĂ PENTRU ADMINISTRARE ORALĂPR608,2851669,6666660,000000
  621W69243001J05AR02ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM**ABACAVIR/ LAMIVUDINĂ VIATRIS 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3017,77400020,6453330,000000
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 21-24, 26, 139-141, 148, 153-155 și 158 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  21W59739001J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF116,53000020,6664001,673600
  22W59739005J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 25 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF2515,70000018,6392000,000000
  23W59739002J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 50 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF5015,10000017,2220000,000000
  24W59739004J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXIPLUS 1.000 mg/200 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/200 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PRF1015,95000019,4720000,000000
  …………………………
  26W08783002J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOKSIKLAV 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg + 57 mg/ 5 mlLEK PHARMA-CEUTICALS D.D.SLOVENIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, TIP III, CU PULB. PT. 70 ML SUSP. ORALĂ + SERINGĂ DOZATOARE CU MARCAJE PT. MĂSURAREA VOLUMELOR (1,25; 2,5 ȘI 5 ML)P-RF110,94000014,7800000,000000
  …………………………
  139W41998002J04AB02RIFAMPICINUMSINERDOL 150 mgCAPS.150 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.PRF10000,3912000,5292000,047410
  140W41999002J04AB02RIFAMPICINUMSINERDOL 300 mgCAPS.300 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 BLIST. DIN AL/PVC X 10 CAPS.PRF10000,9420001,0649300,000000
  141W58576002J04AC01ISONIAZIDUMIZONIAZIDĂ ATB 100 mgCOMPR.100 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 150 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.PR15000,1430000,1745730,000000
  ………………………
  148W58577002J04AC01ISONIAZIDUMIZONIAZIDĂ ATB 300 mgCOMPR.300 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE X 150 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.P-RF15000,3400000,3960330,000000
  …………………………
  153W59648001J04AK02ETHAMBUTOLUMETAMBUTOL ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.PRF200,3960000,5355000,000000
  154W42943002J04AK02ETHAMBUTOLUMETAMBUTOL ATB 250 mgCOMPR. FILM.250 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 150 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF15000,2819600,3327660,000000
  155W42861002J04AK02ETHAMBUTOLUMETAMBUTOL ATB 400 mgCOMPR. FILM.400 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 150 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF15000,4368060,5015530,000000
  ………………
  158W14071002J04AM02COMBINAȚII (RIFAMPICINUM + IZONIAZIDUM)SINERDOL ISO 300 mg + 150 mgCAPS.300 mg + 150 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.PRF10001,0860001,2218900,000000
  5. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 170 se introduce o nouă poziție, poziția 171, cu următorul cuprins:
  171W66200001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINĂ VIVANTA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgVIVANTA GENERICS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.PRF56,0780007,9500000,000000
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 201, 509 și 510 se abrogă. 7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 232, 234-262, 609, 610, 612, 648-650, 659-661, 726, 731 și 732 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  232W65945003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB MYLAN 12,5 mgCAPS.12,5 mgMYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3055,97920062,54320011,083800
  ………………………
  234W67749003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 12,5 mgCAPS.12,5 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PERFORATE UNIDOZĂ PVC-OPA/AL X 30 X 1 CAPS.PR3055,97920062,54320052,727800
  235W67749004L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 12,5 mgCAPS.12,5 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3055,97920062,54320052,727800
  236W67789002L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB G.L. PHARMA 12,5 mgCAPS.12,5 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-OPA/AL X 30 CAPS.PR3054,93333361,1490000,000000
  237W43546001L01EX01SUNITINIBUM**1SUTENT 12,5 mgCAPS.12,5 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN PEID X 30 CAPS.P-RF/R3055,97920062,543200102,990466
  238W65026001L01EX01SUNITINIBUM**1SUTENT 12,5 mgCAPS.12,5 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3055,97920062,543200102,990466
  239W65315005L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TEVA 12,5 mgCAPS.12,5 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.PR3046,64933352,1193330,000000
  240W68008001L01EX01SUNITINIBUM**1KLERTIS 12,5 mgCAPS.12,5 mgEGIS PHARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 28 CAPS.PR2855,97920062,54320052,896800
  241W68067001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ACCORD 12,5 mgCAPS.12,5 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE UN FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PRF3055,97920062,54320052,727800
  242W67976006L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB DR. REDDY’S 12,5 mgCAPS.12,5 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE OPA-AL-PE/AL X 30 X 1PR3055,97920062,5432007,689133
  243W65946003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB MYLAN 25 mgCAPS.25 mgMYLAN IRELAND LIIMTEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR30115,901200127,85839923,641267
  244W67790002L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB G.L. PHARMA 25 mgCAPS.25 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-OPA/AL X 30 CAPS.PR30114,500000126,0766660,000000
  245W67750003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 25 mgCAPS.25 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PERFORATE UNIDOZĂ PVC-OPA/AL X 30 X 1 CAPS.PR30115,901200127,85839999,991601
  246W67750004L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 25 mgCAPS.25 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR30115,901200127,85839999,991601
  247W65316005L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TEVA 25 mgCAPS.25 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.PR3096,584333106,5486660,000000
  248W65027001L01EX01SUNITINIBUM**1SUTENT 25 mgCAPS.25 mgPFIZER EUROPE MA EEIG BELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR30115,901200127,858399198,925267
  249W68009001L01EX01SUNITINIBUM**1KLERTIS 25 mgCAPS.25 mgEGIS PHARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 28 CAPS.PR28115,901200127,858399100,160529
  250W68068001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ACCORD 25 mgCAPS.25 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PRF30115,901200127,85839999,991601
  251W67978006L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB DR. REDDY’S 25 mgCAPS.25 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE OPA-AL-PE/AL X 30 X 1PR30115,901200127,8583999,626934
  252W43556001L01EX01SUNITINIBUM**1SUTENT 25 mgCAPS.25 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN PEID X 30 CAPS.P-RF/R30115,901200127,858399198,925267
  253W65948003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB MYLAN 50 mgCAPS.50 mgMYLAN IRELAND LIIMTEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR30200,880000220,4851990,271801
  254W67979006L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB DR. REDDY’S 50 mgCAPS.50 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE OPA-AL-PE/AL X 30 X 1PR30200,880000220,48519951,724134
  255W67791002L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB G.L. PHARMA 50 mgCAPS.50 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-OPA/AL X 30 CAPS.PR30167,400000183,7376660,000000
  256W67752003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 50 mgCAPS.50 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PERFORATE UNIDOZĂ PVC-OPA/AL X 30 X 1 CAPS.PR30200,880000220,485199232,906467
  257W67752004L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ZENTIVA 50 mgCAPS.50 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR30200,880000220,485199232,906467
  258W43557001L01EX01SUNITINIBUM**1SUTENT 50 mgCAPS.50 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN PEID X 30 CAPS.P-RF/R30200,880000220,485199428,797134
  259W65317005L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TEVA 50 mgCAPS.50 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 CAPS.PR30193,410000212,0886660,000000
  260W65028001L01EX01SUNITINIBUM**1SUTENT 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR30200,880000220,485199428,797134
  261W68010001L01EX01SUNITINIBUM**1KLERTIS 50 mgCAPS.50 mgEGIS PHARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST.PVC-ACLAR/AL X 28 CAPS.PR28200,880000220,485199233,075158
  262W68069001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB ACCORD 50 mgCAPS.50 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE UN FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PRF30200,880000220,485199232,906467
  …………………………
  609W66108002L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB SANDOZ 12,5 mgCAPS.12,5 mgS.C. SANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 CAPS.PR3055,97920062,54320023,210466
  610W66109002L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB SANDOZ 25 mgCAPS.25 mgS.C. SANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 CAPS.PR30115,901200127,85839941,287601
  …………………………
  612W66111002L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB SANDOZ 50 mgCAPS.50 mgS.C. SANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 CAPS.PR30200,880000220,485199115,444467
  …………………………
  648W68239001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TERAPIA 12,5 mgCAPS.12,5 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PCTFE/AL X 28 CAPS.PR2855,97920062,54320035,134300
  649W68240001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TERAPIA 25 mgCAPS.25 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PCTFE/AL X 28 CAPS.PR28115,901200127,85839964,384458
  650W68242001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TERAPIA 50 mgCAPS.50 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PCTFE/AL X 28 CAPS.PR28200,880000220,485199161,210872
  …………………………
  659W68830003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB VIATRIS 12,5 mgCAPS.12,5 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR3055,97920062,54320011,083800
  660W68831003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB VIATRIS 25 mgCAPS.25 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR30115,901200127,85839923,641267
  661W68833003L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB VIATRIS 50 mgCAPS.50 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.PR30200,880000220,4851990,271801
  …………………………
  726W66168002L01EA02DASATINIBUM**1DASATINIB TEVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN OPA-AL-PVC/AL X 30 X 1 COMPR. FILM.PR30141,199999155,4340000,000000
  …………………………
  731W66165004L01EA02DASATINIBUM**1DASATINIB TEVA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN OPA-AL-PVC/AL X 60 X 1 COMPR. FILM.PR6070,60000077,7169990,000001
  732W66166004L01EA02DASATINIBUM**1DASATINIB TEVA 70 mgCOMPR. FILM.70 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN OPA-AL-PVC/AL X 60 X 1 COMPR. FILM.PR6070,60000077,7169990,000001
  8. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 743 se introduc șase noi poziții, pozițiile 744-749, cu următorul cuprins:
  „744W69339001L01DA01DACTINOMICINUM (4)COSMEGEN LYOVAC 500 microgramePULB. PT. SOL. INJ.500 microgrameC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 500 MICROGRAME PULB. PT SOL. INJ.PR1358,000000428,3700000,000000
  745W66318002L01DC01BLEOMYCINUM SULFASBLEOMICINĂ ACCORD 15.000 UIPULB. PT. SOL. INJ./PERF.15.000 UIACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 6 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR10116,892000131,2270000,000000
  746W66318001L01DC01BLEOMYCINUM SULFASBLEOMICINĂ ACCORD 15.000 UIPULB. PT. SOL. INJ./PERF.15.000 UIACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 6 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERFPR1109,510000133,6900000,000000
  747W66236001L01XC16DINUTUXIMAB BETA**1QARZIBA 4,5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.4,5 mg/mlEUSA PHARMA (NETHERLANDS) B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC ȘI SIGILIU DETAȘABIL DIN AL X 4,5 ML CONC. PT. SOL. PERF. (20 MG DINUTUXIMAB BETA)PR141.982,52000045.799,1000000,000000
  748W69312003L01XX44AFLIBERCEPTUM**1ZALTRAP 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlSANOFI WINTHROP INDUSTRIEFRANȚACUTIE CU 1 FLACON A 10 ML X 8 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ CONȚINÂND 200 MG AFLIBERCEPTPR12.569,6200002.839,0400000,000000
  749W69312001L01XX44AFLIBERCEPTUM**1ZALTRAP 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlSANOFI WINTHROP INDUSTRIEFRANȚACUTIE CU 1 FLACON A 5 ML X 4 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ CONȚINÂND 100 MG AFLIBERCEPTPR11.417,1300001.582,8200000,000000“
  9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 45, 49, 54, 61 și 62 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  45W53951003A10BA02METFORMINUMMETFORMIN ARENA 500 mgCOMPR.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. DIN PE X 60 COMPR.P-RF600,1314000,1776000,073566
  …………………………
  49W65728002A10BA02METFORMINUMSIOFOR 500 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.500 mgBERLIN-CHEMIE AGGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,1314000,1776000,243400
  …………………………
  54W43318002A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XR 500 mgCOMPR. ELIB. PREL.500 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC-PVDC X 15 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,1314000,1776000,346733
  …………………………
  61W13955002A10BA02METFORMINUMMEGUAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 3 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.P6L300,1314000,1776000,094733
  62W13955001A10BA02METFORMINUMMEGUAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.P6L200,1314000,1776000,094400
  10. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 212 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 213-221, cu următorul cuprins:
  213W69321001A10AE54COMBINAȚII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM)**SULIQUA 100 unități/ml + 33 micrograme/mlSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT100 unități/ml + 33 micro-grame/mlSANOFI WINTHROP INDUSTRIEFRANȚACUTIE CU 5 STILOURI INJECTOARE (PENURI) PREUMPUTE X 3 ML SOLUȚIEPRF568,88000082,7100000,000000
  214W69320001A10AE54COMBINAȚII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM)**SULIQUA 100 unități/ml + 50 micrograme/mlSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT100 unități/ml + 50 micrograme/mlSANOFI WINTHROP INDUSTRIEFRANȚACUTIE CU 5 STILOURI INJECTOARE (PENURI) PREUMPUTE X 3 ML SOLUȚIEPRF5132,442000151,9920000,000000
  215W68292011A10BA02METFORMINUMBROTMIN 1.000 mgCOMPR. FILM.1.000 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 60 COMPR. FILM.P6L600,1508330,2038330,000000
  216W68290008A10BA02METFORMINUMBROTMIN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 60 COMPR. FILM.P6L600,1095000,1480000,000000
  217W53679003A10BB01GLIBENCLAMIDUMGLIBENCLAMIDĂ ARENA 5 mgCOMPR.5 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.P6L300,3276660,4426660,000000
  218W69327001A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE ACCORD 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. (PVC/PE/PVDC/ALU) X 56 COMPR. FILM.PRF561,3139281,6612500,000000
  219W69327002A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE ACCORD 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. (ALU/ALU) X 56 COMPR. FILM.PRF561,3139281,6612500,000000
  220W68481004A10BH01SITAGLIPTINUM**JANSITIN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PRF302,6276663,3223330,000000
  221W69266001H04AA01GLUCAGONUMGLUCAGEN HYPOKIT 1 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1 mgNOVO NORDISK FARMA - S.R.L.ROMÂNIAKIT CE CUPRINDE 1 FLAC. CU PULB. COMPACTĂ CU GLUCAGEN ȘI O SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU SOLVENTPR159,47000075,2000000,000000
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 106 se introduc trei noi poziții, pozițiile 107-109, cu următorul cuprins:
  „107W69205001B02BD02OCTOCOG ALFA**ADVATE 1.000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1.000 UI/2 mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. ȘI 1 FLAC. CU 2 ML SOLVENT, PREASAMBLATE ÎN SISTEM BAXJECT IIIPR12.712,1300002.994,3700000,000000
  108W69206001B02BD02OCTOCOG ALFA**ADVATE 1.500 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1.500 UI/ 2 mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. ȘI 1 FLAC. CU 2 ML SOLVENT, PREASAMBLATE ÎN SISTEM BAXJECT IIIPR14.062,9100004.466,7200000,000000
  109W69203001B02BD02OCTOCOG ALFA**ADVATE 250 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.250 UI/ 2 mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. ȘI 1 FLAC. CU 2 ML SOLVENT, PREASAMBLATE ÎN SISTEM BAXJECT IIIPR1700,510000801,7100000,000000“
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.2 „Epidermoliză buloasă“, pozițiile 1 și 11 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1W54946001D06AA04TETRACYCLINUMTETRACICLINĂ ATB 30 mg/gUNGUENT30 mg/gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 TUB AL X 12 G UNGUENTP-RF117,10000023,1100000,000000
  …………………
  11W56910001J01AA07TETRACYCLINUMTETRACICLINĂ ATB 250 mgCAPS.250 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 CAPS.PRF200,3174480,3875520,382948
  13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 13-20 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „13W54765001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.4 g/0,5 gMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.S133,00000040,28640013,933600
  14W64263002J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP III CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1016,50000020,1430000,000000
  15W53595006J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1019,80000024,1716004,188400
  16W64263001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP III CU PULB. PT. SOL. PERF.PR117,10000023,1100000,000000
  17W64264002J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 4 g/0,50 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,50 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1027,50000033,5720000,000000
  18W64264001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 4 g/0,50 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,50 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULB. PT. SOL. PERF.PR128,50000037,2800000,000000
  19W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR133,00000040,28640013,933600
  20W53596003J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1030,36200036,9100000,000000“
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 119 se abrogă.15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 359 se introduce o nouă poziție, poziția 360, cu următorul cuprins:
  „360W69293002J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ROMPHARM 250 mgPULB. PT. SOL. PERF.250 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. PERF.PR/PRF542,60200052,0080000,000000“
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 1, 4-11, 119 și 120 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1W02947002C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ TERAPIA 1 mg/mlSOL. INJ.1 mg/mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ CU PUNCT DE RUPERE X 1 ML SOL. INJ.PR104,9660006,4950000,000000
  ……………………………
  4W54765001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.4 g/0,5 gMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.S133,00000040,28640013,933600
  5W64263002J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP III CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1016,50000020,1430000,000000
  6W53595006J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1019,80000024,1716004,188400
  7W64263001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP III CU PULB. PT. SOL. PERF.PR117,10000023,1100000,000000
  8W64264002J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 4 g/0,50 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,50 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1027,50000033,5720000,000000
  9W64264001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 4 g/ 0,50 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,50 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULB. PT. SOL. PERF.PR128,50000037,2800000,000000
  10W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR133,00000040,28640013,933600
  11W53596003J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/ TAZOBACTAM KABI 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1030,36200036,9100000,000000
  ………………………
  119W66039001C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATĂ INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENT A 10 ML SOL. INJ.PR15,9592007,79400084,066000
  120W66039002C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATE INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENT A 10 ML SOL. INJ.PR105,9592007,79400069,999000
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, pozițiile 19-26 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „19W54765001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.4 g/0,5 gMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.S133,00000040,28640013,933600
  20W64263002J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP III CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1016,50000020,1430000,000000
  21W53595006J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1019,80000024,1716004,188400
  22W64263001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP III CU PULB. PT. SOL. PERF.PR117,10000023,1100000,000000
  23W64264002J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 4 g/0,50 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,50 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1027,50000033,5720000,000000
  24W64264001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 4 g/0,50 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,50 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULB. PT. SOL. PERF.PR128,50000037,2800000,000000
  25W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR133,00000040,28640013,933600
  26W53596003J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/ TAZOBACTAM KABI 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1030,36200036,9100000,000000“
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 27-34 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „27W54765001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.4 g/0,5 gMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.S133,00000040,28640013,933600
  28W64263002J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP III CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1016,50000020,1430000,000000
  29W53595006J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/ TAZOBACTAM KABI 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1019,80000024,1716004,188400
  30W64263001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP III CU PULB. PT. SOL. PERF.PR117,10000023,1100000,000000
  31W64264002J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 4 g/0,50 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,50 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1027,50000033,5720000,000000
  32W64264001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 4 g/0,50 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,50 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULB. PT. SOL. PERF.PR128,50000037,2800000,000000
  33W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR133,00000040,28640013,933600
  34W53596003J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/ TAZOBACTAM KABI 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1030,36200036,9100000,000000“
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat rinichi și pancreas“, după poziția 250 se introduce o nouă poziție, poziția 251, cu următorul cuprins:
  „251W69293002J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ROMPHARM 250 mgPULB. PT. SOL. PERF.250 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. PERF.PR/PRF542,60200052,0080000,000000“
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 6, 9-16, 148 și 149 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  6W02947002C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ TERAPIA 1 mg/mlSOL. INJ.1 mg/mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ CU PUNCT DE RUPERE X 1 ML SOL. INJ.PR104,9660006,4950000,000000
  ………………………
  9W54765001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINA/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.4 g/0,5 gMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.S133,00000040,28640013,933600
  10W64263002J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP III CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1016,50000020,1430000,000000
  11W53595006J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/ TAZOBACTAM KABI 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1019,80000024,1716004,188400
  12W64263001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP III CU PULB. PT. SOL. PERF.PR117,10000023,1100000,000000
  13W64264002J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 4 g/0,50 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,50 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1027,50000033,5720000,000000
  14W64264001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPERASIN 4 g/0,50 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,50 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CU PULB. PT. SOL. PERF.PR128,50000037,2800000,000000
  15W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR133,00000040,28640013,933600
  16W53596003J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR1030,36200036,9100000,000000
  …………………………
  148W66039002C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATE INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENT A 10 ML SOL. INJ.PR105,9592007,79400069,999000
  149W66039001C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATĂ INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENT A 10 ML SOL. INJ.PR15,9592007,79400084,066000
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 151 se introduce o nouă poziție, poziția 152, cu următorul cuprins:
  „152W69293002J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ROMPHARM 250 mgPULB. PT. SOL. PERF.250 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. PERF.PR/PRF542,60200052,0080000,000000“
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, poziția 81 se abrogă.23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 137 se introduc patru noi poziții, pozițiile 138-141, cu următorul cuprins:
  „138W69293002J05AB01ACICLOVIRUMACICLOVIR ROMPHARM 250 mgPULB. PT. SOL. PERF.250 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. PERF.PR/PRF542,60200052,0080000,000000
  139W51974004L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 0,5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.0,5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. ( BLIST. PVC-PVDC/AL)PR501,6660002,1064000,000000
  140W57352005L04AD02TACROLIMUSUM **ADVAGRAF 1 mgCAPS. CU ELIB. PREL.1 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR503,4642004,2292000,000000
  141W51976004L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR5018,09420020,4858000,000000“
  24. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 31 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna martie 2023.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  -----