HOTĂRÂRE nr. 1 din 7 martie 2023pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 7 martie 2023  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 18 februarie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: – la capitolul I - Membri titulari, punctul 4, domnul senator Dîncu Vasile, Grupul parlamentar al PSD, este desemnat în funcția de președinte.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 7 martie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU
  București, 7 martie 2023.Nr. 1.------