ORDIN nr. 100 din 20 februarie 2023pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor de utilități publice aflate în sfera de reglementare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 3 martie 2023    Având în vedere:– dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. b), precum și ale art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare al Direcției generale reglementări, autorizări nr. 972.689/2023,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor de utilități publice aflate în sfera de reglementare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
    Ionel Tescaru
    București, 20 februarie 2023.Nr. 100.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind acordarea licențelor în domeniul serviciilor de utilități publice aflate în sferade reglementare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare deUtilități Publice