ORDIN nr. 210 din 5 februarie 2001pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 6 februarie 2001    Ministrul justiţiei,în baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,având în vedere prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se adopta Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi preşedinţii curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai judecătoriilor vor lua măsurile corespunzătoare pentru îndeplinirea dispoziţiilor prevăzute în prezentul regulament.p. Ministrul justiţiei,Doru Crin Trifoi,secretar de stat  +  AnexăREGULAMENT 05/02/2001