ORDIN nr. 42/8/2023privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 42 din 4 ianuarie 2023
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Nr. 8 din 6 ianuarie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2023  Având în vedere dispozițiile:– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;– art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România;– Referatului privind actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) nr. 1/DPOCMP din 3.01.2023,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și solidarității sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
   +  ANEXĂ
  LISTA
  ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează
  Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)
  Nr. crt.Denumirea ocupațieiCodul COR
  1.broker de servicii pentru afaceri331109
  2.consilier de cuplu263514
  3.evaluator accesibilitate242121
  4.inginer de securitate sisteme înglobate252912
  5.inginer în domeniul securității TIC252911
  6.instructor dresaj câini ghizi516403
  7.lucrător hotelier515110
  8.manager clienți strategici122110
  9.numerolog516102
  10.tehnician imprimare 3D311809
  11.tehnician inspecții și reparații pale de turbine eoliene311312
  12.tehnician instalare turbine eoliene311313
  13.tehnician mentenanță turbine eoliene311311
  Se mută ocupația „inspector aeronautic“ din grupa de 2152 Ingineri electroniști în grupa de bază 2422 Specialiști în domeniul politicilor administrative la codul 242237.Se redenumește ocupația „specialist sisteme de calificare“ ca „analist ocupațional“ și păstrează același cod 242313 în grupa de bază 2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal.Se redenumește ocupația „expert evaluator de întreprinderi“ ca „evaluator autorizat“ și păstrează același cod 241251 în grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.Se elimină ocupația „expert evaluator de proprietăți imobiliare“ cod 241252 din grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.Se elimină ocupația „expert evaluator de bunuri mobile“ cod 241253 din grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.Se elimină ocupația „expert evaluator de active financiare“ cod 241254 din grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.Se elimină ocupația „jurisconsult“ cod 261102 din grupa de bază 2611 Avocați.
  ------