DECIZIE nr. 35 din 2 februarie 2023privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme, prevăzute în tabelele din Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, prevăzută în Hotărârea arbitrală nr. 1 din 15 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curții de Apel București - Secția a IV-a civilă, pronunțată în Dosarul nr. 2.013/2/2016, precum și cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), pe de o parte, și Federația Patronală a Rețelelor de Comerț (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) și Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 16 februarie 2023  În conformitate cu dispozițiile art. 167 și ale art. 181 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere:– Adresa emisă de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - CREDIDAM și Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - Asociația pentru Drepturi Conexe - UPFR, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) cu nr. RGII/343 din 25.01.2023;– Adresa emisă de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - CREDIDAM și Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - Asociația pentru Drepturi Conexe - UPFR, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) cu nr. RGII/438 din 31.01.2023;– Referatul Direcției registre și gestiune colectivă nr. RGII/499 din 2.02.2023,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se modifică, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, remunerațiile cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme, prevăzute în tabelele din Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, prevăzută în Hotărârea arbitrală nr. 1 din 15 februarie 2016, publicată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 25 februarie 2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curții de Apel București - Secția a IV-a civilă, pronunțată în Dosarul nr. 2.013/2/2016, precum și cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), pe de o parte, și Federația Patronală a Rețelelor de Comerț (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) și Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentei decizii, remunerațiile prevăzute în tabelele publicate prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 6/2022 privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme prevăzute în Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016, precum și cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 15 februarie 2022, nu se mai aplică.  +  Articolul 3Decizia poate fi atacată la instanțele judecătorești de contencios administrativ.  +  Articolul 4Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei publicării.
  Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
  Andrei-Simion Ijac
  București, 2 februarie 2023.Nr. 35.  +  ANEXĂ
  TABELELE ACTUALIZATE
  cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți
  pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme,
  prin gestiune colectivă obligatorie
  I. Activități desfășurate în regim ambiental
  AUnități de alimentație publică - restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-fooduri, rotiserii, pizzerii, șaormerii, crame, cofetării, săli de bal, săli pentru nunți și asimilate^1), 2), 3)
  A1Spații închise sau deschise situate în orașe sau stațiuni turistice
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață între 0-50 mp34 lei34 lei17 lei
  2Suprafață între 51-100 mp42 lei42 lei21 lei
  3Suprafață cuprinsă între 101 și 300 mp42 lei plus 7 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp42 lei plus 7 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp21 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp
  4Suprafață peste 300 mp74 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp74 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp36 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  A2Spații închise sau deschise situate în comune și sate
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață între 0-50 mp17 lei17 lei9 lei
  2Suprafață între 51-100 mp24 lei24 lei12 lei
  3Suprafață între 101-300 mp24 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp24 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp12 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp
  4Suprafață peste 300 mp50 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp50 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp28 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  BUnități comerciale sau prestatoare de servicii, showroomuri, duty-free-uri, galerii comerciale, malluri, supermarketuri, hipermarketuri, spitale, cabinete medicale, centre de tratament, cazinouri, săli internet, săli de jocuri, săli de biliard, popice, tenis de masă, saloane de înfrumusețare și altele asimilate etc.^11), 12) - Spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Suprafața până la 100 mp35 lei35 lei19 lei
  2Suprafața cuprinsă între 101-200 mp65 lei65 lei33 lei
  3Suprafața cuprinsă între 201-300 mp90 lei90 lei45 lei
  4Suprafața cuprinsă între 301-400 mp107 lei107 lei55 lei
  5Suprafața cuprinsă între 401-500 mp124 lei124 lei63 lei
  6Suprafața cuprinsă între 501-1.000 mp178 lei178 lei90 lei
  7Suprafața cuprinsă între 1.001-2.500 mp249 lei249 lei124 lei
  8Suprafața cuprinsă între 2.501-5.000 mp273 lei273 lei137 lei
  9Suprafața cuprinsă între 5.001-7.500 mp320 lei320 lei160 lei
  10Suprafața peste 7.500 mp343 lei343 lei172 lei
  CTârguri sau expoziții, evenimente cu publicitate sau mijloace prin care se face publicitate^1), 2), 10)
  C1Spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație zilnică (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice până la 1.000 mp65 lei65 lei33 lei
  2Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice între 1.001 mp-2.000 mp119 lei119 lei59 lei
  3Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice peste 2.000 mp119 lei plus 33 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp119 lei plus 33 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp59 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp
  4Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri până în 1.000 mp40 lei40 lei20 lei
  5Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri între 1.001 mp-2.000 mp65 lei65 lei33 lei
  6Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri peste 2.000 mp65 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp65 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp33 lei plus 9 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp
  7Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate până în 1.000 mp33 lei33 lei13 lei
  8Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate între 1.001 mp-2.000 mp52 lei52 lei27 lei
  9Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate peste 2.000 mp52 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp52 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp27 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp
  C2Publicitate cu vehicule, standuri, bannere, ecrane, machete fixe/gonflabile, remorci mobile etc. (dotate sau însoțite de instalații de sonorizare) - Acțiuni desfășurate în spații deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație zilnică (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Vehicul auto/remorcă publicitară27 lei27 lei13 lei
  2Stand publicitar^7), banner, ecran, machetă fixă/gonflabilă6 lei6 lei3 lei
  C3Spectacole diverse (pentru muzica difuzată înainte, în timpul sau după spectacol) - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație per spectacol (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Filarmonică, operă, teatru, cinematograf, circ, delfinariu și altele asimilate7 lei7 lei3 lei
  DUnități de cazare - situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate^2), 4), 8) 9)
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Pensiune agroturistică, popas turistic21 lei21 lei17 lei
  2Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/ 3 margarete inclusiv, situate în comune și sate21 lei21 lei17 lei
  3Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/ 3 margarete inclusiv, situate în orașe și stațiuni35 lei35 lei35 lei
  4Sat vacanță, camping, club vacanță, bungalow, căsuțe tip camping, ponton plutitor21 lei21 lei17 lei
  5Motel, cabană, hostel, situate în comune și sate21 lei21 lei17 lei
  6Motel și hostel situate în orașe și stațiuni33 lei33 lei33 lei
  7Pensiune turistică, vilă turistică de 4-5 stele/ 4-5 margarete, situate în comune și sate65 lei65 lei51 lei
  8Pensiune turistică, vilă turistică de 4-5 stele/ 4-5 margarete, situate în orașe și stațiuni86 lei86 lei86 lei
  9Tabere66 lei66 lei53 lei
  10Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate52 lei52 lei20 lei
  11Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni67 lei67 lei67 lei
  12Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate67 lei67 lei34 lei
  13Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni84 lei84 lei84 lei
  14Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate84 lei84 lei84 lei
  15Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni113 lei113 lei113 lei
  16Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate84 lei plus 13 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere84 lei plus 13 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere84 lei plus 13 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  17Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni113 lei plus 16 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere113 lei plus 16 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere113 lei plus 16 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  18Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate113 lei113 lei113 lei
  19Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni129 lei129 lei129 lei
  20Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate129 lei129 lei129 lei
  21Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni144 lei144 lei144 lei
  22Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate144 lei144 lei144 lei
  23Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni160 lei160 lei160 lei
  24Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate144 lei plus 20 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere144 lei plus 20 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere144 lei plus 20 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  25Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni160 lei plus 24 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere160 lei plus 24 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere160 lei plus 24 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  26Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate160 lei160 lei160 lei
  27Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni176 lei176 lei176 lei
  28Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate176 lei176 lei176 lei
  29Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni193 lei193 lei193 lei
  30Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate193 lei193 lei193 lei
  31Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni208 lei208 lei208 lei
  32Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate193 lei plus 40 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere193 lei plus 40 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere193 lei plus 40 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  33Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni208 lei plus 47 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere208 lei plus 47 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere208 lei plus 47 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  ETransporturi^2), 5), 13)
  E1Transporturi rutiere de pasageri - Mijloc de transport echipat cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști pentru ascultare individuală, indiferent dacă sunt în regim rent-a-car^13) sau colaborare sau leasing etc.
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Vehicul de agrement (tractor, trenuleț, remorcă, platformă)5 lei5 lei1 leu
  2Autobuz, troleibuz, tramvai și microbuz utilizate în transportul regulat de persoane urban, suburban și interurban pe trasee sub 35 km7 lei7 lei3 lei
  3Autoturism cu până la 6 locuri utilizat în serviciul de taxi^6)16 lei16 lei5 lei
  4Autoturism cu până la 6 locuri utilizat în serviciu de închiriere (rent a car)^14)16 lei16 lei5 lei
  5Microbuz/Minibuz, indiferent de numărul de locuri20 lei20 lei5 lei
  6Autobuz utilizat în transportul național, interurban/ interjudețean pe trasee mai mari de 35 km24 lei24 lei6 lei
  7Autocar utilizat în transportul național, interurban/ interjudețean pe trasee mai mici de 35 km27 lei27 lei7 lei
  8Autocar utilizat în transportul național, interurban/ interjudețean pe trasee mai mari de 35 km47 lei47 lei15 lei
  9Autocar utilizat în transportul internațional86 lei86 lei19 lei
  E2Autogări, spații de așteptare pentru pasageri^1), 2), 3) - spațiu dotat cu instalație de sonorizare
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Autogară sală de așteptare16 lei16 lei7 lei
  E3Transporturi feroviare de pasageri - Garnitură feroviară echipată cu instalație de sonorizare
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Tren de pasageri în trafic intern (fără vagon-restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăuga suplimentar)40 lei40 lei20 lei
  2Tren de pasageri în trafic internațional (fără vagon-restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăuga suplimentar)55 lei55 lei27 lei
  3Vagon-restaurant în trafic intern40 lei40 lei20 lei
  4Vagon-restaurant în trafic internațional55 lei55 lei27 lei
  E4Gări, stații de metrou și spații de așteptare^1), 3)
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Gări și peroane27 lei27 lei27 lei
  2Stație de metrou27 lei27 lei27 lei
  3Sală de așteptare în cadrul gării12 lei12 lei12 lei
  E5Transport aerian de pasageri - Aeronavă echipată cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști pentru ascultare individuală
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Aeronavă de pasageri cursă internă40 lei40 lei13 lei
  2Aeronavă de pasageri cursă continentală77 lei77 lei28 lei
  3Aeronavă de pasageri cursă intercontinentală150 lei150 lei66 lei
  E6Aeroporturi, spații de așteptare pentru pasageri^1), 3) - spațiu dotat cu instalație de sonorizare
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Aeroport intern, internațional - sală de așteptare52 lei52 lei27 lei
  E7Ambarcațiuni navale pentru transportul de agrement, dotate cu instalație de sonorizare
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Ambarcațiune de agrement cu până la 2 locuri de dormit^14)12 lei12 lei6 lei
  2Ambarcațiune de agrement între 3 și 6 locuri de dormit^14)15 lei15 lei7 lei
  3Ambarcațiune de agrement între 7 și 12 locuri de dormit^14)19 lei19 lei9 lei
  4Ambarcațiune de agrement cu peste 12 locuri de dormit^14)27 lei plus 3 lei pentru fiecare loc de dormit suplimentar27 lei plus 3 lei pentru fiecare loc de dormit suplimentar13 lei plus 1 leu pentru fiecare loc de dormit suplimentar
  5Ambarcațiuni de transport de pasageri cu capacitate de până la 50 de pasageri (fără posibilități de cazare)13 lei13 lei6 lei
  6Ambarcațiuni de transport de pasageri cu capacitate între 51 și 100 de pasageri (fără posibilități de cazare)27 lei27 lei9 lei
  7Ambarcațiuni de transport de pasageri cu capacitate de peste 100 de pasageri (fără posibilități de cazare)47 lei47 lei10 lei
  E8Transport pe cablu
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Telecabină-Telegondolă16 lei16 lei0 lei
  2Spații de așteptare pentru telecabine, telegondole27 lei27 lei0 lei
  3Lifturi și ascensoare41 lei41 lei0 lei
  E9Parcări auto, dotate cu instalații de sonorizare - spații închise sau deschise^1), 2)
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Parcare până la 500 mp20 lei20 lei0 lei
  2Parcări între 501 mp-1.000 mp33 lei33 lei0 lei
  3Parcări peste 1.000 mp33 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 500 mp33 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 500 mp0 lei
  FSport și agrement
  F1Stadioane, complexuri sportive, săli de sport dotate cu instalații de sonorizare - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate^1), 2)
  Tip încadrareRemunerație/manifestație (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Sub 1.000 de locuri (scaune) 13 lei13 lei5 lei
  2Între 1.000-5.000 de locuri (scaune)40 lei40 lei13 lei
  3Peste 5.000 de locuri (scaune)133 lei plus 40 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 de locuri (scaune) suplimentare133 lei plus 40 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 de locuri (scaune) suplimentare65 lei plus 20 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 de locuri (scaune) suplimentare
  F2Piscine, ștranduri, litoral, parcuri de distracții și/sau agrement, pârtii de schi și patinoare, locuri de joacă pentru copii, săli de fitness, culturism, masaj etc., deschise publicului, dotate cu instalații de sonorizare^1), 2)
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Piscină și ștrand65 lei65 lei33 lei
  2Piscină hotel până la categoria de 3 stele65 lei65 lei33 lei
  3Piscină hotel categoria de 4 stele79 lei79 lei40 lei
  4Piscină hotel categoria de 5 stele106 lei106 lei52 lei
  5Plajă cu suprafață până la 200 mp59 lei59 lei27 lei
  6Plajă cu suprafață peste 200 mp59 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp59 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp27 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  7Parc de distracții și/sau agrement până în 1.000 mp658 lei658 lei263 lei
  8Parc de distracții și/sau agrement peste 1.000 mp 658 lei plus 65 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp658 lei plus 65 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp0 lei
  9Pârtie cu instalație de sonorizare329 lei329 lei0 lei
  10Patinoar cu suprafață până în 500 mp65 lei65 lei0 lei
  11Patinoar cu suprafață mai mare de 500 mp65 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp65 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp0 lei
  12Locuri de joacă pentru copii cu suprafața până în 100 mp40 lei40 lei20 lei
  13Locuri de joacă pentru copii cu suprafața peste 100 mp40 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp40 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp20 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  14Sală de fitness și/sau culturism până în 100 mp40 lei40 lei20 lei
  15Sală de fitness și/sau culturism peste 100 mp40 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp40 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp20 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  16Sală de masaj^15)73 lei73 lei33 lei
  17Sală de masaj (în hotel până la categoria 3 stele inclusiv)^15)92 lei92 lei47 lei
  18Sală de masaj (în hotel categoria 4 stele)^15)106 lei106 lei52 lei
  19Sală de masaj (în hotel categoria 5 stele)^15)133 lei133 lei65 lei
  GBirouri și spații de producție
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Până la 30 de persoane66 lei66 lei33 lei
  2Până la 100 de persoane94 lei94 lei52 lei
  3Peste 100 de persoane136 lei136 lei65 lei
  HTelecomunicații
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Centrală telefonică cu apel în așteptare133 lei133 lei0 lei
  ^1) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual pentru comunicarea publică în regim ambiental și/sau lucrativ se va achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora.^2) Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.^3) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise), excluzându-se spațiile-anexă (depozite, magazii, spații sanitare). Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte.^4) La încadrarea în tabel se va ține cont de existența echipamentelor radio-TV în camere/spații.^5) Încadrarea în tabel, pentru toate tipurile de mijloace de transport, se face numai în cazul celor înregistrate în registrele române, după caz, auto, feroviar, naval sau aerian.^6) În cazul transporturilor rutiere de pasageri - autoturism până la 6 locuri (taxi), remunerația se achită pentru fiecare autoturism în parte, indiferent de forma de colaborare în cadrul căreia aceasta activează sub sigla unei companii de taximetrie.^7) Exceptând standurile publicitare amplasate în cadrul expozițiilor de artă, știință și carte.^8) Tarifele nu includ zona de recepție, zonele de alimentație publică din incinta unității de cazare (bar și restaurant, sală mic-dejun etc.), sălile de evenimente, barurile cu program, night-cluburile sau cluburile. Acestea, precum și alte activități gen piscină, sală de fitness, săli de masaj, coafor, apel în așteptare etc. se vor achita separat, conform tabelelor din prezenta metodologie, atunci când zonele și spațiile menționate sunt in folosința altei entități juridice decât cea care realizează activitatea de cazare. Când zonele și spațiile menționate sau doar o parte din acestea sunt în folosința aceleiași entități juridice care realizează activitatea de cazare, remunerația datorată de această entitate juridică este cea corespunzătoare clasificării, numărului de camere și locației pentru activitatea de cazare, la care se adaugă 50% din remunerația datorată pentru fiecare dintre spațiile și zonele din incinta unității de cazare pe care le folosește. Pentru spațiile folosite de alte entități juridice remunerația se datorează separat și integral de aceste din urmă entități juridice, conform tabelelor din prezenta metodologie.^9) Dacă în cadrul unei unități de cazare sunt spații de cazare (camere) cu clasificări (stele/margarete) diferite, se va plăti remunerația corespunzătoare pentru fiecare categorie în parte, potrivit certificatului de clasificare al unității de cazare.^10) Târgurile sau expozițiile datorează remunerația indiferent de specificul acestora - produse agroalimentare, industriale, navale, bunuri de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement etc.^11) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, excluzându-se spațiile-anexă (depozite, magazii, spații sanitare). Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru prestații artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental și/sau lucrativ, se vor achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora.^12) Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.^13) În cazul oricărui tip de transport menționat în tabel, dacă tariful practicat de transportator este impus de o autoritate publică centrală sau locală sau dacă transportatorul practică tariful minim acceptat de o autoritate publică, remunerația datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel, cu excepția cazului în care transportatorul primește subvenții de la autoritatea respectivă pentru a-și desfășura activitatea în condițiile practicării tarifului impus.^14) Remunerația este datorată doar în măsura în care autovehiculul sau ambarcațiunea sunt puse la dispoziția consumatorului împreună cu personal de deservire (șofer/personal navigant).^15) Remunerația nu este datorată când în cadrul salonului de masaj se efectuează doar masaj terapeutic sau de recuperare realizat pe baza prescripției medicale și de către personal calificat pentru acest tip de masaj. Atunci când în cadrul salonului se realizează atât masaj terapeutic sau de recuperare, pe bază de prescripție medicală, de personal calificat, cât și masaj realizat la cererea clientului, fără prescripție medicală, dacă timpul alocat masajului terapeutic reprezintă cel puțin 20% din programul de lucru al salonului, remunerația datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel. Dovada realizării masajului terapeutic în cadrul salonului se face cu trimiterile medicale, care se păstrează de către utilizator timp de 3 ani și 6 luni și se trimit lunar, în copie, prin e-mail, organismului de gestiune colectivă.Notele de la 1 la 7 și notele 9 și 10 sunt reglementate de Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016.Nota 8 și notele de la 13 la 15 sunt reglementate de Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016.Notele 11 și 12 sunt reglementate de Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015.Toate celelalte dispoziții ale metodologiilor ce fac obiectul deciziilor directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, nr. 120/2016 și nr. 99/2015 rămân neschimbate.
  II. Activități desfășurate în regim lucrativ
  I1Eveniment, spectacol, turneu, campanie etc. (coloană sonoră)*) **) - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație/eveniment (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Spectacol/Eveniment festiv, paradă, istoric, sunet și lumină, sportiv, nautic, aerian etc. 1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei0 lei
  2Paradă de modă, concurs de frumusețe1,5%, dar nu mai puțin de 2.633 lei1,5% dar nu mai puțin de 2.633 lei0 lei
  3Salon auto, moto, velo, nautic, asimilate1,5%, dar nu mai puțin de 3.948 lei1,5%, dar nu mai puțin de 3.948 lei0 lei
  4Spectacol cu caracter publicitar 1,5%, dar nu mai puțin de 3.948 lei1,5%, dar nu mai puțin de 3.948 lei0 lei
  5Turneu publicitar (4 reprezentații)1,5%, dar nu mai puțin de 5.923 lei1,5%, dar nu mai puțin de 5.923 lei0 lei
  6Turneu publicitar (5-8 reprezentații)1,5%, dar nu mai puțin de 8.556 lei1,5%, dar nu mai puțin de 8.556 lei0 lei
  7Turneu publicitar (peste 9 reprezentații)1,5%, dar nu mai puțin de 9.872 lei1,5%, dar nu mai puțin de 9.872 lei0 lei
  8Campanie electorală1,5%, dar nu mai puțin de 11.188 lei1,5%, dar nu mai puțin de 11.188 lei0 lei
  9Manifestații/Evenimente (altele decât cele precizate mai sus)1,5%, dar nu mai puțin de 526 lei1,5%, dar nu mai puțin de 526 lei0 lei
  I2Club, bar cu program de varietăți, bar cu program night-club, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăți), cabaret, spațiu în care funcționează: tonomat, karaoke, multimedia etc.**) ****) - spații închise sau deschise situate în orașe sau stațiuni turistice
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei
  2Suprafață cuprinsă între 101-200 mp1,5%, dar nu mai puțin de 198 lei1,5%, dar nu mai puțin de 198 lei1,5%, dar nu mai puțin de 198 lei
  3Suprafață peste 200 mp1,5%, dar nu mai puțin de 198 lei plus 52 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 198 lei plus 52 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 198 lei plus 52 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  I3Club, bar cu program de varietăți, bar cu program night-club, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăți), cabaret, spațiu în care funcționează: tonomat, karaoke, multimedia etc.**) ****) - spații închise sau deschise situate în comune și sate
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei
  2Suprafață cuprinsă între 101-200 mp1,5%, dar nu mai puțin de 98 lei1,5%, dar nu mai puțin de 98 lei1,5%, dar nu mai puțin de 98 lei
  3Suprafață peste 200 mp1,5%, dar nu mai puțin de 98 lei plus 27 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 98 lei plus 27 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 98 lei plus 27 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  I4Activitate de DJ, școli de dans, balet ș.a., sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a., deschise publicului, dotate cu instalații de sonorizare*) **) ****)
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Activitate de DJ***)1,5%, dar nu mai puțin de 33 lei1,5%, dar nu mai puțin de 33 lei1,5%, dar nu mai puțin de 33 lei
  2Școală de dans, balet ș.a. până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei
  3Școală de dans, balet ș.a. peste 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei plus 40 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei plus 40 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei plus 40 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  4Sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a. până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei
  5Sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a. peste 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei plus 65 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei plus 65 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei plus 65 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  *) Utilizatorii au obligația să precizeze tipul activității/manifestației pe care o desfășoară/organizează, prin completarea declarației pe propria răspundere sau contract în vederea obținerii autorizației.**) Procentele prevăzute la punctele I1, I2, I3 și I4 se aplică la totalitatea veniturilor brute obținute din consumații și vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoționale etc., iar în lipsa acestora la bugetul de cheltuieli al manifestării, bugetul de cheltuieli pentru campanii de publicitate, promoționale sau electorale, după caz. În cazul în care remunerația lunară rezultată din aplicarea procentului este mai mică decât remunerația minimă, atunci se va achita remunerația minimă lunară/eveniment.***) Autorizația pentru DJ se acordă individual fiecărei persoane care prestează o astfel de activitate, indiferent de forma de colaborare cu societatea (angajat, angajat part-time, colaborare etc.).****) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu, aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual pentru comunicarea publică în regim ambiental și/sau lucrativ se va achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora. Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.Notele de la activitățile desfășurate în regim lucrativ sunt reglementate de Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016.Toate celelalte dispoziții ale metodologiilor ce fac obiectul deciziilor directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, nr. 120/2016 și nr. 99/2015 rămân neschimbate.
  -----