ORDIN nr. 32 din 11 ianuarie 2023privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 449/2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 16 februarie 2023    Având în vedere prevederile:– art. 7, 19, 20 și ale art. 25 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, cu modificările ulterioare;– art. 1 alin. (1) și ale art. 66 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare;– Referatului nr. 331 din 11.01.2023, întocmit de Direcția de soluționare alternativă a litigiilor,președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 449/2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 19 iulie 2022, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Comercianții care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi online și/sau publicitate la produse și/sau servicii, la servicii turistice, de comercializare de pachete turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce - comerț electronic, sunt obligați să afișeze pe prima pagină a site-ului - home page pictogramele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
    Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
    Horia-Miron Constantinescu
    București, 11 ianuarie 2023.Nr. 32.  +  ANEXĂ*)*) Modelul plachetei este reprodus în facsimil.(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 449/2022)Dimensiunea minimă a plachetei ce urmează a fi afișată conform art. 1 alin. (2): 16 cm x 16 cm.Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.Placheta este gratuită.-----