DECRET nr. 407 din 30 septembrie 1958privind reglementarea vechimii neîntrerupte în munca a militarilor şi militarizatilor trecuţi în rezerva sau retragere şi reincadrati în munca
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 15 octombrie 1958     +  Articolul 1Militarii din cadrele permanente ale Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne, precum şi personalul militarizat din Ministerul Afacerilor Interne, trecuţi în rezerva sau retragere, care se încadrează în munca în termen de 90 zile de la data schimbării poziţiei de militari activi sau militarizati, se considera cu vechimea neîntreruptă în munca.Nu beneficiază de prevederile de mai sus cei trecuţi în rezerva sau retragere pentru condamnări judiciare.  +  Articolul 2La schimbarea poziţiei de activitate, militarii din cadrele permanente ale Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne, precum şi personalul militarizat din Ministerul Afacerilor Interne, primesc de la Ministerul Forţelor Armate respectiv Ministerul Afacerilor Interne, drepturile băneşti cuvenite potrivit dispoziţiilor în vigoare, precum şi compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, în aceleaşi condiţii ca şi pentru restul salariaţilor statului.  +  Articolul 3Prevederile art. 1 din prezentul decret se aplică şi celor cărora li s-a schimbat poziţia de activitate anterior datei prezentului decret.  +  Articolul 4Orice dispoziţie contrarie prezentului decret se abroga.-------------