ORDIN nr. 826 din 2 noiembrie 2000privind aprobarea Regulilor de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 1 februarie 2001    Ministrul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari şi ale art. 12 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările ulterioare,în baza art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulile de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 461/1995 privind reglementarea activităţii de pilotaj pe Canalul Dunăre-Marea Neagra, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 3 noiembrie 1995.  +  Articolul 3Direcţia de reglementări şi calitatea serviciilor pe Dunăre şi căile navigabile din cadrul Ministerului Transporturilor şi Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Anca Boagiu  +  AnexăREGULI 02/11/2000