HOTĂRÂRE nr. 119 din 8 februarie 2023pentru aprobarea Programului național de control al poluării atmosferice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 14 februarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 11 alin. (2) din Legea nr. 293/2018 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul național de control al poluării atmosferice, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Monitorizarea implementării politicilor și măsurilor incluse în Programul național de control al poluării atmosferice se realizează la nivelul fiecărei autorități sau instituții publice responsabile, potrivit competențelor legale.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Adrian Foghiș,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 8 februarie 2023.Nr. 119.  +  ANEXĂPROGRAM NAȚIONALde control al poluării atmosferice