HOTĂRÂRE nr. 104 din 8 februarie 2023privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii laptelui și a produselor lactate nr. 307/2022 și a Ghidului de definiții și termeni folosiți în industria laptelui
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 10 februarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 din Legea laptelui și a produselor lactate nr. 307/2022,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii laptelui și a produselor lactate nr. 307/2022, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Ghidul de definiții și termeni folosiți în industria laptelui, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 8 februarie 2023.Nr. 104.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii laptelui și a produselor lactate nr. 307/2022  +  Anexa nr. 2GHIDde definiții și termeni folosiți în industria laptelui