DECRET nr. 205 din 11 august 1950pentru modificarea art. 1206 şi 1906 din Codul civil, pentru abrogarea art. 1200, pct. 3 şi art. 1207-1222 din acelaşi Cod, precum şi pentru abrogarea art. 53 din codul comercial
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 68 din 12 august 1950    În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din Constituţia Republicii Populare Române,Vazand Hotărîrea Consiliului de Miniştri cu nr. 907 din 8 august 1950,Emite următorul decret:  +  Articolul UNICArticolul 1206 şi 1906 din Codul civil se modifica, iar art. 1200, pct. 3 şi 1207-1222 din acelaşi cod, precum şi art. 53 din Codul comercial se abroga, după cum urmează: a) Punctul 3 din art. 1200 se abroga. b) Articolul 1206 va avea următorul cuprins:"Art. 1206. - Mărturisirea judiciară se poate face înaintea judecătorului de însăşi partea prigonitoare, sau de un împuternicit special al ei, spre a face mărturisire.Ea nu poate fi luată decât în întregime, împotriva celui care a marturisit, şi nu poate fi revocată de acesta, afară numai de va proba ca a făcut-o din eroare de fapt". c) Articolul 1207-1222 se abroga. d) Articolul 1906 va avea următorul cuprins:"Art. 1906 - Cu toate acestea, cei cărora vor fi opuse aceste prescriptiuni, pot dovedi prin orice mijloace, ca plata este încă datorată". e) Articolul 53 din codul comercial se abroga.ION NICULI Ministrul justiţiei,MARIN FLOREA IONESCU Stelian Nitulescu------------