ORDIN nr. 258 din 3 februarie 2023pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.648/2022 privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populație
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2023  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății nr. A.R./2.193/2023, având în vedere: – titlul I „Sănătatea publică“ și titlul III „Asistența medicală primară“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ghidul pentru populație în caz de urgență radiologică sau nucleară, emis de Institutul Național de Sănătate Publică, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.648/2022 privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populație, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 23 iunie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Comprimatele iodură de potasiu 65 mg nedistribuite către populație se păstrează în farmaciile comunitare până la data de 31.12.2023. La finalul perioadei farmaciile din lista prevăzută la art. 1 predau, prin intermediul companiilor de distribuție de medicamente, către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cantitățile rămase în stoc, acordurile pacienților, respectiv ale aparținătorilor, pentru cazurile în care eliberarea medicamentului s-a realizat către aceștia din urmă, privind administrarea tratamentului și prescripțiile pe baza cărora au eliberat medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, pe bază de proces-verbal de predare-primire.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 3 februarie 2023.Nr. 258.-----