HOTĂRÂRE nr. 2 din 6 februarie 2023pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2023    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică dupăcumurmează:1. La anexa nr. VIII - Componența Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală, domnul senator Pandea Ciprian - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal - se include în componența comisiei în locul domnului senator Potecă Vasilică - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.2. La anexa nr. XXV - Componența Comisiei pentru tineret și sport, domnul senator Potecă Vasilică - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal - se include în componența comisiei în locul domnului senator Pandea Ciprian - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 6 februarie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
    București, 6 februarie 2023.Nr. 2.