ORDIN nr. 396/2022/883/2023pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea și plata impozitului, precum și obligațiile declarative stabilite în condițiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 396 din 29 decembrie 2022
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 883 din 27 ianuarie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 2 februarie 2023  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar nr. 269.700 din 28.12.2022 și Avizul consultativ al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 8.940/2022, în temeiul:– art. 4^2 alin. (12) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, și art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul finanțelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind calculul, încasarea și plata impozitului, precum și obligațiile declarative stabilite în condițiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
   +  ANEXĂPROCEDURĂprivind calculul, încasarea și plata impozitului, precum și obligațiile declarative stabilite în condițiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzăriiterenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privatăa statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului