DECRET nr. 973 din 23 octombrie 1968privind regimul paşapoartelor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 135 din 28 octombrie 1968    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Cetăţenii români au dreptul să obţină pasaport în condiţiile prezentului decret.Pasaportul este actul eliberat de organele competente de stat pe baza căruia cetăţenii români au dreptul sa treacă frontiera de stat română pentru a călători sau domicilia în străinătate.Cu pasaportul se dovedeşte identitatea titularului.În străinătate, pasaportul care îndeplineşte condiţiile de valabilitate da titularului sau dreptul la protecţia misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale Republicii Socialiste România.Pasapoartele pentru cetăţenii români sînt: pasaportul diplomatic, pasaportul de serviciu, pasaportul simplu şi pasaportul pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate.Cetăţenii români pot trece frontiera de stat română şi pe baza altor acte eliberate, în acest scop, de organele competente ale statului român, în conformitate cu înţelegerile internaţionale în care România este parte.  +  Articolul 2Pasapoartele şi actele eliberate de organele competente ale altui stat dau dreptul la trecerea frontierei de stat române, dacă sînt recunoscute sau acceptate de statul român.  +  Articolul 3În înţelesul prezentului decret, actele prevăzute la art. 1 alin. ultim şi art. 2 ţin loc de paşapoarte.  +  Articolul 4Pasaportul da dreptul la trecerea frontierei de stat române prin punctele de frontieră deschise în acest scop, precum şi prin alte locuri stabilite prin înţelegeri internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 5Pasapoartele pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate, care îndeplinesc condiţiile de valabilitate, dau dreptul titularilor acestora de a veni în ţara, temporar sau definitiv, fără alte formalităţi.  +  Articolul 6Pentru trecerea frontierei de stat române, pasapoartele trebuie să fie prevăzute cu viza română.Pasapoartele române diplomatice, de serviciu şi cele pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate sînt scutite de viza română. De asemenea, sînt scutite de viza română pasapoartele eliberate de organele competente ale altui stat, în conformitate cu înţelegerile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 7Eliberarea pasaportului poate fi refuzată cetăţeanului român: a) faţă de care se efetueaza o urmărire penală sau care este trimis în judecata penală; b) care are debite faţă de o organizaţie socialistă şi prin plecarea sa în străinătate incearca să se sustragă de la plata lor; c) care prin plecarea sa în straintatate ar putea aduce prejudicii intereselor statului român ori afecta bunele relaţii ale acestuia cu alte state.În cazul cînd unul din motivele prevăzute în prezentul articol a intervenit după eliberarea pasaportului, acesta poate fi retras sau anulat.  +  Articolul 8Organele de stat care exercită atribuţii cu privire la paşapoarte sînt Comisia pentru problemele de paşapoarte şi vize de pe lîngă Consiliul de Miniştri, precum şi organele Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Afacerilor Externe, stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 9Prevederile prezentului decret se aplică şi persoanelor fără cetăţenie domiciliate în România, cărora li se va elibera, la cerere, pasaport pentru persoane fără cetăţenie.  +  Articolul 10Pînă la împlinirea unui termen de 6 luni de la data prezentului decret, pot fi emise în continuare certificate de călătorie şi certificate de călătorie pentru persoane fără cetăţenie.Certificatele de călătorie şi certificatele de călătorie pentru persoane fără cetăţenie, eliberate pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret, precum şi cele eliberate în termenul prevăzut la alineatul precedent, pot fi utilizate pînă la data expirării valabilităţii lor.  +  Articolul 11Decretul nr. 548 din 14 noiembrie 1957 privind autorizarea Consiliului de Miniştri de a reglementa eliberarea actelor de călătorie pentru străinătate şi acordarea vizelor pe actele de călătorie, precum şi orice alte dispoziţii contrarii, se abroga.Preşedintele,Consiliului de StatNICOLAE CEAUŞESCU-------