HOTĂRÂRE nr. 47 din 18 ianuarie 2023pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 19 ianuarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/ preșcolar/elev, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru anul 2023, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 6.834 lei.(3) Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2023, sunt prevăzute în anexa nr. 1.2. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru anul 2023, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 570 lei.(3) Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri și servicii», pentru anul 2023, sunt prevăzute în anexa nr. 3.3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizate potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) se repartizează integral de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în limita costului standard, unităților de învățământ particular și confesional acreditate, pe baza numărului de antepreșcolari/preșcolari/elevi și a costurilor standard prevăzute în anexele nr. 1 și 3 și le supun aprobării autorităților deliberative.4. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pe baza procedurilor și metodologiilor proprii, verifică modul de utilizare a sumelor alocate pentru finanțarea unităților de învățământ particular și confesional acreditate.5. Anexele nr. 1-3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul finanțelor,
  Alin Chitu,
  secretar de stat
  București, 18 ianuarie 2023.Nr. 47.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  COSTURILE STANDARD
  per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
  pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate, pentru anul 2023
  Nr. crt.Nivel/Filieră/ProfilForma de învățământStandarde de cost per antepreșcolar/ preșcolar/elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost per antepreșcolar/preșcolar/elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților naționale) - lei -
  UrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ antepreșcolarzi16.77516.77516.77516.775
  2Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi4.5314.9554.5314.955
  3Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi8.3118.3118.3118.311
  4Învățământ primarzi5.2156.2136.1027.270
  4.1Învățământ primar integrat*zi8.8648.86410.37110.371
  5Învățământ primar „step-by-step“zi8.3118.3119.7249.724
  6Învățământ gimnazialzi6.8347.8607.8128.984
  6.1Învățământ gimnazial integrat*zi11.61811.61813.28013.280
  7Învățământ liceal teoreticzi6.8346.8347.6557.655
  8Învățământ liceal teoreticseral5.0645.0645.6725.672
  9Învățământ liceal tehnologic, pedagogic și confesionalzi7.0677.0677.9167.916
  10Învățământ liceal tehnologicseral5.5095.5096.1716.171
  11Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi9.0219.02110.10410.104
  12Învățământ licealFR2.6662.6662.9862.986
  12.1Învățământ liceal integrat*zi11.61811.61813.28013.280
  13Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi7.4847.4848.2338.233
  * Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ particular și confesional acreditate și care urmează curriculumul acestora.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  COEFICIENȚII DE DIFERENȚIERE
  pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și coeficienții de corecție
  pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
  Nr. crt.Nivel/Filieră/ProfilForma de învățământCoeficienți de diferențiere pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elevCoeficienți de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale
  UrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ antepreșcolarzi 2,45462,45460,0000,000
  2Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi0,6630,7250,0000,000
  3Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi1,2161,2160,0000,000
  4Învățământ primarzi0,7630,9090,1700,170
  4.1Învățământ primar integrat*zi1,2971,2970,1700,170
  5Învățământ primar „step-by-step“zi1,2161,2160,1700,170
  6Învățământ gimnazialzi1,0001,1500,1430,143
  6.1Învățământ gimnazial integrat*zi1,7001,7000,1430,143
  7Învățământ liceal teoreticzi1,0001,0000,1200,120
  8Învățământ liceal teoreticseral0,7410,7410,1200,120
  9Învățământ liceal tehnologic, pedagogic și confesionalzi1,0341,0340,1200,120
  10Învățământ liceal tehnologic seral0,8060,8060,1200,120
  11Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi1,3201,3200,1200,120
  12Învățământ liceal FR0,3900,3900,1200,120
  12.1Învățământ liceal integrat*zi1,7001,7000,1430,143
  13Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi1,0951,0950,1000,100
  * Coeficienții de diferențiere și coeficienții de corecție se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ particular și confesional acreditate, care urmează curriculumul acestora.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  COSTURILE STANDARD
  per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile
  prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2023
  Praguri numericeTipuri de unitățiCost standard per antepreșcolar/preșcolar/elev/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban- lei -
  Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
  1-300Creșă734741757780802826
  Grădiniță611617629648666684
  Școală gimnazială/primară586592603621639656
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual665672685705725745
  301-800Creșă786793810834859885
  Grădiniță614620632651669687
  Școală gimnazială/primară589595606624642659
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual668675688708728748
  Praguri numericeTipuri de unitățiCost standard per antepreșcolar/preșcolar/elev/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural - lei -
  Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
  1-300Creșă771779795818842868
  Grădiniță751758773795818840
  Școală gimnazială/primară720727741763784806
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual817825842866891915
  301-800Creșă825833850876902929
  Grădiniță754762777799822844
  Școală gimnazială/primară723730745767788810
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual821829845870894919
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  -----