DECRET nr. 139 din 23 martie 1964privind reglementarea transmiterii unor bunuri mobile proprietate de stat în proprietatea persoanelor fizice
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 3 din 6 aprilie 1964    Consiliul de Stat al Republicii Populare Române decretează:  +  Articolul UNICBunurile mobile de uz personal sau casnic, proprietate de stat, pot fi transmise în proprietate, fără plata, persoanelor fizice, prin dispoziţia Consiliului de Miniştri.PreşedinteleConsiliului de Stat,GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ---------