ORDONANȚĂ nr. 2 din 11 ianuarie 2023pentru modificarea art. 4^2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  ARTICOL UNICArticolul 4^2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 9 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4^2(1) Persoanele private de libertate aflate în centrele de reținere și arestare preventivă pot fi hrănite de către unitățile de poliție în cadrul cărora sunt organizate și funcționează aceste centre, de alte unități ale Ministerului Afacerilor Interne cu sediul în respectiva unitate administrativ-teritorială sau de către unitățile din sistemul administrației penitenciarelor.(2) Decontarea cheltuielilor pentru prepararea hranei între unitățile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit convențiilor încheiate între acestea.(3) În situația în care, din motive obiective, hrănirea nu se poate realiza în modalitățile prevăzute la alin. (1), la solicitarea scrisă a șefilor centrelor de reținere și arestare preventivă, conducătorii unităților de poliție prevăzute la alin. (1) pot aproba ca hrănirea să se asigure prin operatori economici de profil. (4) În solicitarea scrisă prevăzută la alin. (3), șefii centrelor de reținere și arestare preventivă prezintă motivele obiective care justifică propunerea ca hrănirea să se realizeze prin operatori economici de profil.(5) Atribuirea către operatorii economici de profil a contractelor de achiziție a hrănirii se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează domeniul achizițiilor publice, în limita plafonului caloric și a structurii normelor de hrană la care au dreptul persoanele prevăzute la alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 11 ianuarie 2023.Nr. 2.-----