INSTRUCȚIUNE nr. 161 din 5 ianuarie 2023privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 5 ianuarie 2023    Văzând Referatul Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate nr. 161 din 5.01.2023 și Adresa Institutului Național de Sănătate Publică nr. 117 din 4.01.2023,în temeiul art. 2 alin. (6) și al art. 5 lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite prezenta instrucțiune.  +  Articolul 1Având în vedere creșterea numărului de cazuri de îmbolnăvire prin gripă și depășirea mediei pe 5 sezoane anterioare, se instituie starea de alertă epidemiologică determinată de gripă.  +  Articolul 2În vederea prevenirii și limitării îmbolnăvirilor prin gripă și alte infecții virale respiratorii, începând cu data prezentei instrucțiuni, la nivelul unităților sanitare se aplică următoarele măsuri:a) limitarea programului de vizită al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice, pe baza analizei efectuate de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 3.670/2022 privind stabilirea programului de vizite în unitățile sanitare publice;b) realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistați cu simptomatologie respiratorie sau efectuarea de activități ce nu implică interacțiunea cu pacienții;c) purtarea echipamentului de protecție adecvat, respectiv măști, mănuși, halate, atât de către vizitatori, cât și de către personalul medical și alte persoane care intră în contact cu pacienții;d) asigurarea stocurilor de antivirale, în special de către spitalele care internează cazuri de infecții respiratorii acute;e) asigurarea instituirii terapiei antivirale specifice imediat după internare la pacienții care prezintă tablou clinic compatibil cu gripa cu/fără diagnostic de laborator;f) asigurarea condițiilor pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar și auxiliar nevaccinat;g) asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de echipamente de protecție și utilizarea corespunzătoare a acestora de către personalul medico-sanitar;h) asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de antiseptice și dezinfectante, pentru o igienă riguroasă a mâinilor și a suprafețelor;i) respectarea protocoalelor de management al cazului de gripă, al contacților și al focarelor de îmbolnăvire.  +  Articolul 3La nivelul angajatorilor din toate sectoarele de activitate se recomandă:a) evitarea aglomerărilor în spațiile de lucru, acolo unde este posibil;b) utilizarea măștii de protecție, dacă aglomerația nu poate fi evitată;c) realizarea unui triaj epidemiologic zilnic și recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistați cu simptomatologie respiratorie;d) încurajarea vaccinării antigripale a personalului.  +  Articolul 4Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor colabora cu inspectoratele școlare din teritoriu, în vederea instituirii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor prin infecții respiratorii acute și gripă în unitățile/instituțiile de învățământ, după cum urmează:a) realizarea triajului zilnic în colectivitățile școlare;b) informarea părinților sau aparținătorilor legali privind semnele și simptomele infecțiilor respiratorii;c) asigurarea materialelor necesare pentru dezinfecția periodică a mâinilor și suprafețelor;d) aerisirea periodică a încăperilor;e) respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință;f) recomandarea utilizării măștii de protecție de către cadrele didactice și, eventual, de către elevi și studenți.  +  Articolul 5Măsuri generale recomandate pentru populație sunt:a) consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii pentru a stabili indicațiile terapeutice, izolarea și eventuale investigații suplimentare;b) adresarea la centrele de evaluare/centrele de permanență organizate la nivelul județului;c) respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință;d) menținerea unei igiene adecvate a mâinilor, în vederea reducerii răspândirii virusului;e) evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise și purtarea măștii de protecție;f) continuarea vaccinării antigripale, în special pentru populația expusă la risc crescut de îmbolnăvire sau complicații ale gripei - persoane cu vârsta peste 65 de ani, gravide, persoane imunodeprimate, persoane cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiace.  +  Articolul 6Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile sanitare duc la îndeplinire prevederile prezentei instrucțiuni.  +  Articolul 7Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Alexandru Rafila
    București, 5 ianuarie 2023.Nr. 161.-----