HOTĂRÂRE nr. 629 din 20 decembrie 2022pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit public extern
EMITENT
  • CURTEA DE CONTURI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2023    În baza dispozițiilor art. 11 alin. (2) și (3) și ale art. 58 lit. j) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 59 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare,plenul Curții de Conturi adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind activitatea de audit public extern, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu data de 16 ianuarie 2023.  +  Articolul 3Începând cu data aplicării regulamentului prevăzut la art. 1 se abrogă Hotărârea plenului Curții de Conturi nr. 155/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 24 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Până la data de 16 ianuarie 2023, regulile de procedură ale Autorității de Audit privind activitatea specifică vor fi aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
    Președintele Curții de Conturi,
    Mihai Busuioc
    București, 20 decembrie 2022.Nr. 629.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind activitatea de audit public extern