ORDIN nr. 348 din 27 aprilie 2018pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 21 mai 2018    Având în vedere:– art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017;– art. 21 din Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;– art. 8.8.2 și art. 8.12.7 din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Regulamentul de implementare a mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6.6.1 din Ghidul bilateral, Mecanismele financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, aprobat de statele donatoare;– anexa nr. 3 la Ghidul pentru programele educaționale, Mecanismele financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, aprobat de statele donatoare,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene,ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulile de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul fondurilor europene,
    Rovana Plumb
    București, 27 aprilie 2018.Nr. 348.  +  ANEXĂREGULIde aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021