HOTĂRÂRE nr. 1.359 din 20 decembrie 2000pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 29 ianuarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 31 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistru agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram Muresanp. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statp. Ministrul industrieişi comerţului,Constantin Isbasoiu,secretar de statp. Ministrul educaţieinaţionale,Adrian Gorun,secretar de statp. Ministrul tineretuluişi sportului,Alexandru Popescu,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuta,secretar de stat  +  AnexăREGULAMENT 20/12/2000