HOTĂRÂRE nr. 244 din 10 aprilie 2000pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 11 aprilie 2000  În temeiul prevederilor art. 6 din Legea concediului paternal nr. 210/1999,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii
  și protecției sociale,
  Smaranda Dobrescu
  Ministru de stat,
  ministrul sănătății,
  Hajdu Gabor
   +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999