REGULAMENT din 9 decembrie 1999pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 15 decembrie 1999     +  Articolul 1Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" este o distincţie culturală menita sa marcheze aniversarea a 150 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu şi sa cinsteasca memoria celui mai important poet naţional.  +  Articolul 2 (1) Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" se conferă atât cetăţenilor români, cat şi celor străini, care au dovedit merite deosebite în studierea, editarea, promovarea sau interpretarea operei eminesciene, prin:- exegeza şi critica literară asupra operei lui Mihai Eminescu;- editare în ţara sau peste hotare a operei eminesciene;- traduceri din opera lui Mihai Eminescu;- interpretări remarcabile ale poeziilor eminesciene;- colectionarea, conservarea şi restaurarea materialelor documentare legate de Mihai Eminescu;- sprijinirea politica, economică sau culturală a promovării în România şi peste hotare a operei eminesciene.  +  Articolul 3Conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" se face numai în perioada menţionată la art. 4.  +  Articolul 4Numărul medaliilor conferite este egal cu numărul persoanelor decorate, pe baza propunerilor primite şi însuşite de Ministerul Culturii în perioada 15 ianuarie 2000 - 15 ianuarie 2001.  +  Articolul 5 (1) Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" este o piesa circulara cu diametrul de 35 mm, cu bordura uşor inaltata, surmontata de un inel circular cu diametrul de 20 mm, prin care se trece panglica; pe inel sunt stantate, începând cu cifra 1, numerele de ordine ale pieselor. (2) Pe avers, central şi jos, este redata efigia poetului, tânăr; marginal sus, separat de restul câmpului, cu un cerc format din stele, se afla legenda "1850 - 15 IANUARIE - 2000", cu litere şi cifre înalte de 3 mm, potrivit reprezentării grafice prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament. (3) Pe revers se afla legenda "150 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUCEAFARULUI POEZIEI ROMÂNEŞTI". Jos, marginal, sunt incrucisate o ramura de laur şi un toc din până de gasca, potrivit reprezentării grafice prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament. (4) Panglica este din rips moarat albastru deschis, cu lăţimea de 35 mm şi cu înălţimea aparenta de 50 mm; central, tricolorul albastru, galben, roşu, cu firele de culoare de câte 1 mm, iar la 3 mm de tricolor sunt benzi albe, late de 3 mm. (5) Metalul din care este confectionata medalia este argint cu titlu de 925%., iar efigia poetului este aurita.  +  Articolul 6 (1) Cutia în care se păstrează medalia este din carton imbracat cu imitaţie de piele de culoare albastru deschis, captusita cu plus şi cu mătase de culoare albastru închis. (2) Pe capacul cutiei este imprimata cu litere argintii denumirea medaliei.  +  Articolul 7Brevetele pentru medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" sunt validate prin parafa Preşedintelui României şi prin semnăturile autografe ale ministrului culturii şi cancelarului ordinelor.  +  Articolul 8 (1) Propunerile pentru acordarea medaliilor pot fi făcute şi înaintate Ministerului Culturii de către Ministerul Afacerilor Externe, prefecturi, Academia Română, uniunile de creatori, edituri sau persoane fizice. (2) Ministerul Culturii, pe baza propunerilor primite, întocmeşte listele cuprinzând propunerile de decorare, pe care le înaintează Cancelariei Ordinelor, în vederea întocmirii decretelor de conferire.  +  Articolul 9 (1) Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" este plasata, ierarhic, după decoratiile naţionale şi după cele pe domenii de activitate. (2) Medalia se poarta pe partea stanga a pieptului.  +  Articolul 10 (1) Nu pot fi decorate persoanele care au fost judecate şi condamnate definitiv în procese penale la pedepse privative de libertate. (2) Condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedepse privative de libertate a titularilor medaliei duce la retragerea acesteia. (3) Retragerea se face de către Preşedintele României, prin decret, la propunerea Cancelariei Ordinelor sau, după caz, a Ministerului Culturii. (4) Persoanele cărora li s-a retras medalia sunt obligate sa restituie brevetul şi medalia.  +  Articolul 11 (1) Confecţionarea medaliilor se face de către Regia Autonomă "Monetaria Statului", la comanda Cancelariei Ordinelor. (2) Cheltuielile necesare pentru confecţionarea medaliilor, precum şi a brevetelor se vor suporta din fondurile Ministerului Culturii, destinate sarbatoririi "Anului Eminescu".  +  Anexa 1 -------la regulament-------------Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"- avers - se afla în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 612/15.12.1999 la pag. 3.  +  Anexa 2 -------la regulament-------------Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"- revers - se afla în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 612/15.12.1999 la pag. 4.-------------